BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

GIVING TO BFSU

发布时间:2019-05-07

ມູນນິທິທຶນການສຶກສາ ມພຕປ ສໍາເລັດການຂຶ້ນທະບຽນວັນທີ 18 ເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2010,ເປັນກອງທຶນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ.ວັດຖຸປະສົງຂອງມູນນິທິແມ່ນສົ່ງເສີມການພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລ,ໂດຍຜ່ານການຮັບບໍລິຈາກເພື່ອສ້າງເປັນເງິນລາງວັນຊ່ວຍເຫລືອການສຶກສາ.
ມູນນິທິຮັບການເຕັມໃຈບໍລິຈາກຈາກສ່ວນທຸກຄົນ,ຄະນະມວນຊົນ,ຫນ່ວຍທຸລະກິດແລະສະຫວັດດີການສາທາລະນະພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ.
ຊັບສິນຂອງມູນນິທິແມ່ນນໍາໃຊ້ເຂົ້າສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາວຽກງານການສິດສອນ;ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແລະເງື່ອນໄຂການຮຽນການສອນ;ເປັນລາງວັນໃຫ້ແກ່ນັກສືກສາແລະຄູອາຈານຜູ້ທີ່ດີເດັ່ນ;ເປັນທືນສະຫນັບສະຫນູນການຄົ້ນຄວ້າຂັ້ນພື້ນຖານ;ການຄົ້ນຄວ້າການຮຽນການສອນແລະຈັດພິມຜົນງານການປະພັນ;ເປັນທຶນສະຫນັບສະຫນູນກິດຈະກໍາການແລກປ່ຽນສາກົນຂອງນັກສຶກສາ;ເປັນທຶນສະຫນັບສະຫນູນຄູອາຈານທີ່ໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ,ເຂົ້າຮ່ວມການຮ່ວມມືວິຊາການສາກົນແລະການປະຊຸມວຽກງານວິຊາການສາກົນ;ສາມາດປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ບລິຈາກຕໍ່ກັບໂຄງການທີ່ກໍານົດບໍລິຈາກ.

ມູນນິທິຫວັງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ກວ້າງຂວາງແລະຄວາມຊ່ວຍເຫລືອອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຈາກຜູ້ຄົນ,ຄະນະມວນຊົນ,ຫນ່ວຍງານແລະວິສາຫະກິດພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນ

ວິທີຕິດຕໍ່:

ໂທລະສັບ: 0086-10-88810271  0086-10-88817794

ແຟັກ: 0086-10-88810192

ອີເມລ: jjh@bfsu.edu.cn

ທີ່ຢູ່ເວັບໄຊ: jjh.bfsu.edu.cn

ທີ່ຢູ່: ຫ້ອງ501A, 501B, 501D, ຊັ້ນຫ້າ,ຕຶກພາສາອາຣັບ,ວິທະຍາເຂດຕາເວັນອອກ ມພຕປ, ເລກທີສອງ ຖະຫນົນວົງແຫວນຮອບສາມເຫນືອ,ເຂດໄຫຕ້ຽນ,ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ,ສປປ ຈີນ,ຕູ້ໄປສະນີເລກທີ 100089

ວິທີບໍລິຈາກ:ລວມທັງບັນຊີເງິນຢ໋ວນແລະເງິນຕາຕ່າງປະເທດ:ທະນາຄານຈີນ

ຊື່ບັນຊີ:ສະມາຄົມມູນນິທິ ມພຕປ

ບັນຊີທະນາຄານ: ທະນາຄານຈີນສາຂາຈື້ສູ້ນລູ້ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ

ເລກບັນຊີ:320756782480ທີ່ຢູ່:ເລກທີສອງຖະຫນົນວົງວຽນຮອບສາມເຫນືອ,ເຂດໄຫຕ້ຽນ,ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ,ປະເທດຈີນ,ຕູ້ໄປສະນີເລກທີ 100089

ພະແນກເຮັດວຽກການຮ່ວມືແລະພົວພັນສາກົນ

ພະແນກເຮັດວຽກຂອງສະຖາບັນຂົງຈື້

ຫ້ອງການນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ

ຫ້ອງການມະຫາວິທະຍາໄລ

Copyright@BFSU.Support by ITC