BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

ສາຂາວິຊາລະດັບປະລິນຍາເອກ

2019年04月16日


ພາສາແລະວັນນະຄະດີອັງກິດ
ພາສາແລະວັນນະຄະດີຣັດເຊຍ
ພາສາແລະວັນນະຄະດີຝຣັ່ງ
ພາສາແລະວັນນະຄະດີເຢຍລະມັນ
ພາສາແລະວັນນະຄະດີຍີ່ປຸ່ນ
ພາສາແລະວັນນະຄະດີແອສປາຍ
ພາສາແລະວັນນະຄະດີອາຣັບ
ພາສາແລະວັນນະຄະດີເອີຣົບ
ພາສາແລະວັນນະຄະດີ ອາຊີ—ອັບຟຣິກາ
ພາສາສາດຕ່າງປະເທດແລະປະຍຸກພາສາສາດ
ການປຽບທຽບວັນນະຄະດີແລະການຄົ້ນຄວ້າວັດທະນະທໍາລະຫວ່າງຊາດ
ການຄົ້ນຄວ້າການແປພາສາ
ນະໂຍບາຍແລະແຜນການດ້ານພາສາ
ການສຶກສາພາສາຈີນສາກົນ
ການຄົ້ນຄວ້າພາກພື້ນ ອາຊີ—ອັບຝຣິກາ
ກົດຫມາຍສາກົນແລະການບໍລິຫານເຂດແຄວ້ນ
ການທຸລະກິດສາກົນແລະການບໍລິຫານເຂດແຄວ້ນ
ການຄົ້ນຄວ້າການພົວພັນສາກົນແລະເຂດແຄວ້ນ
ການຄົ້ນຄວ້າການສື່ສານສາກົນ


ທີ່ຢູ່:ເລກທີສອງຖະຫນົນວົງວຽນຮອບສາມເຫນືອ,ເຂດໄຫຕ້ຽນ,ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ,ປະເທດຈີນ,ຕູ້ໄປສະນີເລກທີ 100089

ພະແນກເຮັດວຽກການຮ່ວມືແລະພົວພັນສາກົນ

ພະແນກເຮັດວຽກຂອງສະຖາບັນຂົງຈື້

ຫ້ອງການນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ

ຫ້ອງການມະຫາວິທະຍາໄລ

Copyright@BFSU.Support by ITC