BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

ກ່ຽວກັບມະຫາວິທະຍາໄລພາສາຕ່າງປະເທດປັກກິ່ງ
ກ່ຽວກັບມະຫາວິທະຍາໄລພາສາຕ່າງປະເທດປັກກິ່ງ
ຂໍ້ມູນ
ການນໍາປະຈຸບັນ

CURRENT LEADERSHIP


Wang Dinghua

ເວຂາຄະນະພັກ ມພຕປ

ສາດສະດາຈານ, ປອ ປັດຊະຍາ ສາຂາວິຊາປະຫວັດສາດການສຶກສາຕ່າງປະເທດ

Yang Dan

President

Ph. D in Economics,  professor ,doctoral tutor


Yuan Jun

ຮອງອາທິການບໍດີມະຫາໄລ

ເກີດເມື່ອ ເດືອນພຶດສະພາ ປີ1963 ຊົນຜົ່າ ຮັ້ນ ຄົນຫູນານ ສະມາຊິກພັກກອມມູນິດຈີນ ປະລິນຍາເອກອັກສອນສາດ ( ການຖະແຫຼງຂ່າວແລະສື່ສານ), ສາດສະດາຈານ, ອາຈານທີ່ປຶກສາ ຂອງ ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກ

Jia Dezhong

Vice president

PhD in law (political science), research fellow

Jia Wenjian

Vice President

PhD in philosophy, professor, doctoral tutor

Sun Youzhong

Vice President

PhD, professor, doctoral tutorHu Zhigang

ຮອງເລຂາຄະນະພັກ

ເກີດເມື່ອ ເດືອນສິງຫາ ປີ1969 ຊົນເຜົ່າ ຮັ້ນ, ຄົນເມືອງຕ້າຫຼຽນ ແຂວງລຽວນິງ ສະມາຊິກພັກກອມມູນິດຈີນ ຈົບຈາກຄະນະວິຊາການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູປັກກິ່ງທີ່ຢູ່:ເລກທີສອງຖະຫນົນວົງວຽນຮອບສາມເຫນືອ,ເຂດໄຫຕ້ຽນ,ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ,ປະເທດຈີນ,ຕູ້ໄປສະນີເລກທີ 100089

ພະແນກເຮັດວຽກການຮ່ວມືແລະພົວພັນສາກົນ

ພະແນກເຮັດວຽກຂອງສະຖາບັນຂົງຈື້

ຫ້ອງການນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ

ຫ້ອງການມະຫາວິທະຍາໄລ

Copyright@BFSU.Support by ITC