BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

ວາລະສານວິຊາການ

2019年04月15日


ກໍານົດເວລາເປີດເຜີຍແຜ່ການຈັດພິມນິຕະຍາສານມືອາຊີບວາລະສານວິຊາການ

《ການຄົ້ນຄົນຄວ້າການຮຽນແລະການສອນພາສາຕ່າງປະເທດ》(ກົມວາລະສານແກ່ນສານ)
《ວັນນະຄະດີຕ່າງປະເທດ》(ກົມວາລະສານແກ່ນສານ)
《ການໂຕ້ວາທີສາກົນ》(ກົມວາລະສານແກ່ນສານ)
《ການຮຽນຮຍນການສອນພາສາຣັດເຊຍຂອງຈີນ》
《ການສຶກສາພາສາອັງກິດ》
《ການສຶກສາພາສາຝຣັ່ງ》
《ການສຶກສາພາສາຣັດເຊຍ》
《ການຄົ້ນຄວ້າວັນນະຄະດີສັງຄົມມະນຸດສາດພາສາເຢຍລະມັນ》
《ການຄົ້ນຄວ້າສຶກສາຈີນສາກົນ》
ການສອນສຶກາພາສາຈີນສາກົນ(ພາສາຈີນ—-ອັງກິດ)


ທີ່ຢູ່:ເລກທີສອງຖະຫນົນວົງວຽນຮອບສາມເຫນືອ,ເຂດໄຫຕ້ຽນ,ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ,ປະເທດຈີນ,ຕູ້ໄປສະນີເລກທີ 100089

ພະແນກເຮັດວຽກການຮ່ວມືແລະພົວພັນສາກົນ

ພະແນກເຮັດວຽກຂອງສະຖາບັນຂົງຈື້

ຫ້ອງການນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ

ຫ້ອງການມະຫາວິທະຍາໄລ

Copyright@BFSU.Support by ITC