BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

ສາຂາວິຊາຮຽນລະດັບປະລິນຍາຕີ

2019年04月15日


ຕາຕະລາງສາຂາວິຊາຮຽນລະດັບປະລິນຍາຕີ

ລໍາດັບ
ຊື່ສາຂາວິຊາຮຽນ
ລໍາດັບ
ຊື່ສາຂາວິຊາຮຽນ

1

ພາສາອັງກິດ

40

ພາສາເປີເຊຍ

2

ພາສາຣັດເຊຍ

41

ພາສາອິນເດຍ

3

ພາສາຝຣັ່ງ

42

ພາສາອູຣດູ

4

ພາສາເຢຍລັມັນ

43

ພາສາຟີລິບປິນ

5

ພາສາຍີປຸ່ນ

44

ພາສາໂຊລເວເນຍ

6

ພາສາແອັດສະປາຍ

45

ພາສາເອສໂທເນຍ

7

ພາສາໂປຣຕູເກດ

46

ພາສາລາທເວຍ

8

ພາສາອາຣັບ

47

ພາສາລິທເວເນຍ

9

ພາສາອີຕາລີ່

48

ພາສາເອລແລນ

10

ພາສາສະວີເດັນ

49

ພາສາມໍລທາ

11

ພາສາກໍາປູເຈຍ

50

ພາສາບັງກະລາເທດ

12

ພາສາຫວຽດນາມ

51

ພາສາຄາສັກສະຖານ

13

ພາສາລາວ

52

ພາສາອູສເບກິສຖານ

14

ພາສາມຽນມາ

53

ພາສາຈູຣູ(ໄນເຈີເຣຍ)

15

ພາສາໄທ

54

ພາສາລາແຕງ

16

ພາສາອິນໂດເນເຊຍ

55

ພາສາຄີຈີກິສຖານ

17

ພາສາມາເລເຊຍ

56

ພາສາພາສຕຸນ

18

ພາສາຊິນຮາລາ

57

ພາສາອາມາຣາສ

19

ພາສາຕວກກີ້

58

ພາສາບາລີສັນສະກິດ

20

ພາສາເກົາຫລີ ເຫນືອ

59

ພາສາຊູມາຣ

21

ພາສາສວາຮີລີ

60

ພາສາເນປານ

22

ພາສາຮາວຊາ

61

ພາສາທໍລມິລ

23

ພາສາໂປແລນ

62

ພາສາທຣຸກແມນ

24

ພາສາເຊກ

63

ພາສາແຄໂລນຽນ

25

ພາສາຮົງກາຣີ

64

ພາສາໂຢຣູບາ

26

ພາສາໂຣມາເນຍ

65

ການແປພາສາ

27

ພາສາບູນກາຣີ

66

ເສດຖະກິດແລະການຄ້າສາກົນ

28

ພາສາສໂລວາເກຍ

67

ການເງິນ

29

ພາສາເຊີເບຍ

68

ທຸລະກິດອອນລາຍ

30

ພາສາໂຄທເທຍ

69

ບໍລິຫານທຸລະກິດ

31

ພາສາເອເບີເນຍ

70

ບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

32

ພາສາຟິນແລນ

71

ບັນຊີ

33

ພາສາຢູເຄຣນ

72

ການຕ່າງປະເທດ

34

ພາສາຮອນແລນ

73

ຂ່າວສານ

35

ພາສານໍເວ

74

ກົດຫມາຍ

36

ພາສາເດັນມາກ

75

ການສິດສອນສາກົນພາສາຈີນ

37

ພາສາໄອແລນ

76

ພາສາແລະວັນນະຄະດີຈີນ

38

ພາສາອິໂນຊິສ

77

ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີແລະເຕັກໂນໂລຊີການນໍາໃຊ້

39

ພາສາຮີເບວ

78

ລັດຖະສາດແລະການປົກຄອງ

ຫມາຍເຫດ:ພາສາບາລີ,ສັນສະກິດແບ່ງເປັນສອງປະເພດ;ນອກນີ້ມະຫາວິທະຍາໄລຍັງເປີດຫລັກສູດວິຊາພາສາມົງໂກລ,ພາສາອາເມເນຍ,ປະຈຸບັນມີທັງຫມົດ 67 ພາສາ。

Note:Sankrit and Pali are two separate languages; Mongolian and Armenian courses are also offered. A total of 67 languages are taught in BFSU.ທີ່ຢູ່:ເລກທີສອງຖະຫນົນວົງວຽນຮອບສາມເຫນືອ,ເຂດໄຫຕ້ຽນ,ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ,ປະເທດຈີນ,ຕູ້ໄປສະນີເລກທີ 100089

ພະແນກເຮັດວຽກການຮ່ວມືແລະພົວພັນສາກົນ

ພະແນກເຮັດວຽກຂອງສະຖາບັນຂົງຈື້

ຫ້ອງການນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ

ຫ້ອງການມະຫາວິທະຍາໄລ

Copyright@BFSU.Support by ITC