BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

ກ່ຽວກັບມະຫາວິທະຍາໄລພາສາຕ່າງປະເທດປັກກິ່ງ
ກ່ຽວກັບມະຫາວິທະຍາໄລພາສາຕ່າງປະເທດປັກກິ່ງ
ຂໍ້ມູນ
ການນໍາປະຈຸບັນ

ABOUT BFSU


ມະຫາວິທະຍາໄລພາສາຕ່າງປະເທດປັກກິ່ງ(ມພຕປ)ຕັ້ງຢູ່ ເຂດໄຫຕ້ຽນ ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນສອງວິທະຍາເຂດ ຄື ເຂດຕາເວັນອອກແລະເຂດຕາເວັນຕົກ. ມພຕປ ເປັນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການໂດຍກົງ, ທັງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ສໍາຄັນໃນທົ່ວປະເທດທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການໄດ້ຈັດເຂົ້າບັນຊີ ໂຄງການ“985”ເຊິ່ງເປັນໂຄງການສ້າງນະວັດຕະກໍາໃນສາຂາວິຊາ ແລະ ໂຄງການ“211”ເຊິ່ງຖືເປັນໂຄງການບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານທີ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ; ມພຕປ ເປັນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີປະຫວັດສາດອັນຍາວນານ, ມີການຮຽນການສອນພາສາຕ່າງປະເທດຫລາຍທີ່ສຸດໃນທົ່ວປະເທດແລະມີລະດັບການຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດທີ່ຄົບຖ້ວນ.

ມພຕປ ໄດ້ສືບທອດມາຈາກກຸ່ມພາສາຣັດເຊຍໃຫຍ່ວິທະຍາເຂດສາມຂອງວິທະຍາຄານການເມືອງແລະການທະຫານຕໍ່ຕ້ານຍີ່ປຸ່ນຂອງຈີນທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ1941,ຕໍ່ມາພັດທະນາເປັນໂຮງຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດແຢນອານ(Yan’an)ທີ່ຂຶ້ນກັບສູນກາງພັກ.ຕໍ່ມາ ໃນປີ1949, ຫລັງຈາກສ.ປ.ຈີນສະຖາປະນາຂຶ້ນແລ້ວ ກໍຂຶ້ນກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ປີ 1954 ໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນວິທະຍາໄລພາສາຕ່າງປະເທດປັກກິ່ງ ,ປີ 1959 ໄດ້ລວມຕົວກັບສະຖາບັນພາສາຣັດເຊຍປັກກິ່ງແລ້ວກາຍເປັນວິທະຍາໄລພາສາຕ່າງປະເທດປັກກິ່ງແຫ່ງໃໝ່, ໃນປີ1980,ໄດ້ຂຶ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການໂດຍກົງ. ເມື່ອຮອດປີ 1994 ໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນມະຫາວິທະຍາໄລພາສາຕ່າງປະເທດປັກກິ່ງຢ່າງເປັນທາງການ. ປະຈຸບັນ ມະຫາວິທະຍາໄລມີການຮຽນການສອນພາສາຕ່າງປະເທດທັງຫມົດ 98 ພາສາ, ມີສິດມອບໃບປະກາດສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາເອກໃນສາຂາວິຊາ: ພາສາແລະວັນນະຄະດີຕ່າງປະເທດ, ພາສາ ແລະ ວັນນະຄະດີຈີນ, ຖະແຫຼງຂ່າວສື່ສານມວນຊົນ, ລັດຖະສາດ, ກົດຫມາຍ, ການບໍລິຫານ ແລະ ວິສະວະກໍາ ແລະ ອື່ນໆອີກຫລາຍສາຂາ.

ໃນ 74 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ໄດ້ບຳລຸງສ້າງບຸກຄະລາກອນດ້ານການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຄຸນະພາບສູງຫລາຍກວ່າ90.000ຄົນໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ, ໄດ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງພື້ນຖານອັນສຳຄັນໃນການບຳລຸງສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນທາດສູງທາງດ້ານການຕ່າງປະເທດ, ການແປພາສາ, ເສດຖະກິດການຄ້າ,ຂ່າວສານ,ກົດຫມາຍ,ການເງິນເປັນຕົ້ນ. ຍົກເອົາກະຊວງການຕ່າງປະເທດເປັນຕົວຢ່າງ, ຕາມສະຖິຕິທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ໃນຈຳນວນນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກ ມພຕປ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດນັ້ນ, ໄດ້ມີ 400ກວ່າທ່ານໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິວາມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ ແລະມີ1000 ກວ່າທ່ານເປັນ ທີ່ປຶກສາຂອງສະຖານທູດສ.ປ.ຈີນທີ່ປະຈຳຢູ່ປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກ, ດັ່ງນັ້ນ ມພຕປ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບສັນຍານາມວ່າ “ແຫຼ່ງນັກການທູດຂອງສ.ປ.ຈີນ”.
ທີ່ຢູ່:ເລກທີສອງຖະຫນົນວົງວຽນຮອບສາມເຫນືອ,ເຂດໄຫຕ້ຽນ,ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ,ປະເທດຈີນ,ຕູ້ໄປສະນີເລກທີ 100089

ພະແນກເຮັດວຽກການຮ່ວມືແລະພົວພັນສາກົນ

ພະແນກເຮັດວຽກຂອງສະຖາບັນຂົງຈື້

ຫ້ອງການນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ

ຫ້ອງການມະຫາວິທະຍາໄລ

Copyright@BFSU.Support by ITC