BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

ສາຂາວິຊາປະລິນຍາໂທ

2019年04月15日


ວິຊາກົດຫມາຍການຄ້າພົນລະເຮືອນ
ວິຊາກົດຫມາຍສາກົນ
ວິຊາກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ
ກົດຫມາຍຕຸລາການສາກົນແລະການຮ່ວມມືປະຕິບັດ
ລະບອບການເມືອງຈີນແລະຕ່າງປະເທດ
ລັດທິສັງຄົມນິຍົມວິທະຍາສາດແລະການເຄື່ອນໄຫວລັດທິຄອມມູນິດສາກົນ
ການເມືອງສາກົນ
ການພົວພັນສາກົນ
ການທູດ
ການບໍລິຫານການພົວພັນຕ່າງປະເທດທົ່ວໄປ
ວິຊາສຶກສາເຂດແຄວ້ນ
ວິຊາສຶກສາຂ່າວສານ
ວິຊາສຶກສາການສື່ສານ
ພາສາສາດແລະປະຍຸກພາສາສາດ
ອັກສອນວິທະຍາພາສາຈີນ
ວັນນະຄະດີບູຮານຈີນ
ການປຽບທຽບວັນນະຄະດີຈີນກັບວັນນະຄະດີໂລກ
ພາສາແລະວັນນະຄະດີອັງກິດ
ພາສາແລະວັນນະຄະດີຣັດເຊຍ
ພາສາແລະວັນນະຄະດີຝຣັ່ງ
ພາສາແລະວັນນະຄະດີເຢຍລະມັນ
ພາສາແລະວັນນະຄະດີຢີປຸ່ນ
ພາສາແລະວັນນະຄະດີແອັສປາຍ
ພາສາແລະວັນນະຄະດີອາຣັບ
ພາສາແລະວັນນະຄະດີເອີຣົບ
ພາສາແລະວັນນະຄະດີ ອາຊີ—ອັບຟຣິກາ
ພາສາສາດຕ່າງປະເທດແລະປະຍຸກພາສາສາດ
ການປຽບທຽບວັນນະຄະດີແລະການຄົ້ນຄວ້າວັດທະນະທໍາລະຫວ່າງຊາດ
ການຄົ້ນຄວ້າການແປພາສາ
ນະໂຍບາຍແລະແຜນການດ້ານພາສາ
ການສຶກສາພາສາຈີນສາກົນ
ການຄົ້ນຄວ້າພາກພື້ນ ອາຊີ—ອັບຝຣິກາ
ກົດຫມາຍສາກົນແລະການບໍລິຫານເຂດແຄວ້ນ
ການທຸລະກິດສາກົນແລະການບໍລິຫານເຂດແຄວ້ນ
ການຄົ້ນຄວ້າການພົວພັນສາກົນແລະເຂດແຄວ້ນ
ການຄົ້ນຄວ້າການສື່ສານສາກົນ
ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງແລະວິສະວະກໍາດ້ານການເງິນ
ການບໍລິຫານການຄ້າແລະການລົງທຶນສາກົນ
ການບໍລິຫານລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງແລະການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດ
ການບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະການດໍາເນີນງານລະຫວ່າງປະເທດ
ສາຂາວິຊາລະດັບປະລິນຍາໂທ:
ປະລິນຍາໂທການຄົ້ນຄວ້າການແປພາສາ
ປະລິນຍາໂທການສຶກສາພາສາຈີນສາກົນ
ປະລິນຍາໂທດ້ານການເງິນ
ປະລິນຍາໂທດ້ານການທຸລະກິດສາກົນ


ທີ່ຢູ່:ເລກທີສອງຖະຫນົນວົງວຽນຮອບສາມເຫນືອ,ເຂດໄຫຕ້ຽນ,ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ,ປະເທດຈີນ,ຕູ້ໄປສະນີເລກທີ 100089

ພະແນກເຮັດວຽກການຮ່ວມືແລະພົວພັນສາກົນ

ພະແນກເຮັດວຽກຂອງສະຖາບັນຂົງຈື້

ຫ້ອງການນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ

ຫ້ອງການມະຫາວິທະຍາໄລ

Copyright@BFSU.Support by ITC