BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

ກ່ຽວກັບມະຫາວິທະຍາໄລພາສາຕ່າງປະເທດປັກກິ່ງ
ກ່ຽວກັບມະຫາວິທະຍາໄລພາສາຕ່າງປະເທດປັກກິ່ງ
ຂໍ້ມູນ
ການນໍາປະຈຸບັນ

ຂໍ້ມູນ


ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ

ກ່ຽວກັບມະຫາວິທະຍາໄລ 1941

ນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີທົ່ວໄປມີຈໍານວນ

ການສ້າງບຸກຄະລາກອນ 4965 ຄົນ

ນັກສຶກສາລະດັບຄົ້ນຄ້ວາປະລິນຍາໂທມີຈໍານວນ 2559 ຄົນ(ໃນນັ້ນນັກສຶກສາລະດັບປະລິນຍາເອກແລະປະລິນຍາໂທລວມມີ 427 ຄົນ, ນັກສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ 2132 ຄົນ)

ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ 1410 ຄົນ

ອັດຕາການອອກນອກປະເທດຂອງນັກສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີສາມັນທີ່ປະຈໍາຢູ່ໃນມະຫາໄລທີ່ບໍ່ໄຊ້ພາສາກາງ 51%ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນພາສາທີ່ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປມີອັດຕາການໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດສູງ ເຖິງ 51%

ອັດຕາການໄດ້ວຽກເຮັດງານທໍາຂອງນັກສຶກສາແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 3 ໂດຍອີງໃສ່ ໃນສາມອັນດັບການແຂ່ງຂັນຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາການຈັດລຽງອັນດັບການແຂາງແຂ່ງຂັນການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາຂອງນັກສຶກສາທີ່ຈົບການສຶກສາຊັ້ນສູງຈາກໂຮງຮຽນລະດັບສູງຂອງຈີນປີ 2015

ຄູອາຈານໃນລະບົບ

ອາຈານສອນ 1281 ຄົນ

ຈໍຈໍານວນຄູອາຈານທັງຫມົດ 680 ຄົນ

ສາດສະດາຈານ 351 ຄົນ (ສາດສະດາຈານ 122 ຄົນ,ຮອງສາດສະດາຈານ 229 ຄົນ)

ຊ່ຽວຊານຈໍານວນ 150 ຄົນຂຶ້ນໄປທີ່ທີມາຈາກ 46 ປະເທດ+150

ຄະນະວິຊາ ແລະ ສະຖາບັນ

22 ການຮຽນການສອນ

78 ວິຊາສະເພາະລະດັບປະລິນຍາຕີ

4 ສາຂາວິຊາທີ່ສໍາຄັນແລະເປັນລະດັບຊາດທີ່ສໍາຄັນ

67 ພາສາຕ່າງປະເທດ

25 ພາສາທາງການທັງໝົດຂອງສະຫະພາບອີຣົບ

10 ພາສາທາງການທັງໝົດຂອງປະຊາຄົມອາຊ້ຽນ

25 ພາສາຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດການສິດສອນຢູ່ທີ່ ມພຕປ BFSUເທົ່ານັ້ນ

1:11 ເຊິ່ງແມ່ນອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງປຽບທຽບຄູອາຈານ—ກັບນັກສຶກສາຮຽນ

44 ສາຂາວິຊາລະດັບປະລິນຍາໂທ

19 ສາຂາວິຊາລະດັບປະລິນຍາເອກ

1 ສະຖານີເຄື່ອນທີ່ຂອງຫຼັງຈົບປະລິນຍາເອກ

ແຫຼ່ງພື້ນຖານສຳຄັນໃນການຄົ້ນຄວ້າສັງຄົມມະນຸດສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄສຊັ້ນສູງທົ່ວໄປ ຂອງກະຊວງ

1 ສຶກສາທິການ

4 ແຫຼ່ງສູນບໍາລຸງການຄົ້ນຄວ້າຂອບເຂດແລະປະເທດກະຊວງສຶກສາພື້ນຖານສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາເຂດພາກພື້ນແລະປະເທດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ

1 ສູນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະກຳມະການພາສາແຫ່ງຊາດ

1 ແຫຼ່ງພື້ນຖານຄົ້ນຄວ້າທີ່ສຳຄັນທາງດ້ານວິທະຍາສາດສັງຄົມປັດຊະຍານະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ

10 ປະເພດສິ່ງພິມວິຊາສະເພາະ (ໃນນັ້ນ ມີສໍາເນົາວາລະສານແກ່ນສານ 3 ປະເພດ)

ການຮ່ວມມືພົວພັນສາກົນ

ສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນຂົງຈື້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ 21 ແຫ່ງ

ສ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືກັບອົງການວິຊາການແລະມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນສູງ 400 ກ່ວາ ແຫ່ງ ກັບ 88 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ

ເນື້ອທີ່ກໍ່ສ້າງ

ເນື້ອທີ່ສວນມະຫາວິທະຍາໄລ 463654 (ຕາແມັດ)

ຫໍສະຫມຸດມີປຶ້ມເກັບມ້ຽນປຕໍາລາຮຽນຫຼາຍກວ່າ1.26.4.000 ເຫຼັ້ມ(ໃນນັ້ນນີ້ປຶ້ມເກັບມ້ຽນປຕໍາລາພາສາຕ່າງປະເທດມີ 65.6.000 ພັນກວ່າເຫລັ້ມ)ທີ່ຢູ່:ເລກທີສອງຖະຫນົນວົງວຽນຮອບສາມເຫນືອ,ເຂດໄຫຕ້ຽນ,ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ,ປະເທດຈີນ,ຕູ້ໄປສະນີເລກທີ 100089

ພະແນກເຮັດວຽກການຮ່ວມືແລະພົວພັນສາກົນ

ພະແນກເຮັດວຽກຂອງສະຖາບັນຂົງຈື້

ຫ້ອງການນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ

ຫ້ອງການມະຫາວິທະຍາໄລ

Copyright@BFSU.Support by ITC