مرکزتحقیقات فرهنگ بین المللی چین

مرکزتحقیقات فرهنگ بین المللی چین  که سابقاً در سال 1996 به نام مرکز مطالعات زبان چینی خارج از کشور مشغول به فعالیت بود در سال 2015 نام خود را به مرکزتحقیقات فرهنگ بین المللی چین تغییر داد. اهداف این مرکز عبارتند از، با مورد پژوهش قراردادن فرهنگ چینی در سرتاسر جهان، استوار ساختن فرهنگ خلاقانه ی برجسته ی سنتی چین تحت پیشینه ی تاریخی  مبادلات فرهنگی چین وکشورهای خارجی به  کاوش و بررسی راههای گسترش فرهنگ چینی در هر کشور و قومیتی؛ احیای کتب قدیمی فرهنگی چین که به زبان خارجی در زمینه های تاریخی و مردم شناسی ترجمه شده، جمع بندی روشها و تئوری های ترجمه ی خارجی؛ حرکت تاریخی و توسعه ی مطالعات چین در همه ی کشورها  با روش پژوهشی علمی؛ مقایسه ی فرا فرهنگی، پژوهش در زمینه ی تاثیر فرهنگ چین در کشورهای خارجی و کاوش و بررسی تصویر ذهنی کشورهای دیگر در مورد چین و آشکار کردن مفهوم جهانی فرهنگ چین درتبادلات فرهنگی.

مرکزتحقیقات به راه اندازی مرکز تحقیقات مطالعات چین در خارج از کشور، موسسه ی پژوهشی فرهنگ چین، مرکز  ارزیابی ترویج فرهنگ چین در کشورهای خارجی پرداخته است. این مرکز مجلات علمی “چین شناسی بین المللی”،”ادبیات تطبیقی و مطالعات فرا فرهنگی”، “نشریه ی بین المللی پژوهشهای کنفوسسیوسیسم”، “مجله ی تاریخچه آموزش جهانی زبان چینی ”   و غیره را مورد حمایت خود قرار داده است. مرکزتحقیقات  به راه اندازی موسسات علمی از جمله موسسه ی پژوهش فرهنگ بین المللی چین، موسسه ی تاریخچه ی آموزش جهانی زبان چینی، و کمیته ی  روابط بین المللی آیین  کنفوسسیوسیسم اقدام کرده است.

مرکزتحقیقات، پژوهشهای خود را بر روی تربیت استعدادهای بین المللی و محققان متمرکز ساخته است. همزمان با تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه های ادبیات تطبیقی و مطالعات فرا فرهنگی، شروع به پذیرش دانشجو در رشته ی مطالعات فرهنگی چین، مطالعات بین المللی چین و دیگر رشته های مربوطه و برگزاری کلاسهای آموزشی چینی انگلیسی در مقطع  کارشناسی ارشد نموده است.

مرکزتحقیقات بیش از 10 سال تعداد 40 طرح پژوهشی استانی وکشوری از جمله انتشار 36 کتاب علمی،ویرایش 40 کتاب، ترجمه ی 26 کتاب، 2 فرهنگ لغت، 3 مواد آموزش را انجام داده است.

بیش از 100 مقاله علمی را در مجلات معتبر منتشرکرده و برای سه سال متوالی برنده ی جایزه اول تحقیقات دانشگاهی شده است. این انیستیتو به حفظ روابط نزدیک و تبادلات علمی با 33 دانشگاه و موسسه ی تحقیقاتی کشورها و مناطق مختلف از جمله آمریکا، انگلیس ، فرانسه، ایتالیا، واتیکان، سوئد، روسیه، هند، ژاپن، کره، سنگاپور، تایلند، مالزی و هنگ کنگ، تایوان، ماکائو و دیگر کشورها و مناطق پرداخته است. این مرکز میزبان صدها کارشناس و بازدید کننده از سرتاسر دنیا بوده است  و به  برگزاری بیش ازصد سمینار علمی،  بیش از هفتاد کنفرانس بین المللی که ارتباط نزدیکی با تبادلات علمی در حوزه ی داخلی کشور داشته پرداخته است.

آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC