کتابخانه

المكتبة

2019年04月16日


ساختمان كتابخانه دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن با مساحتی بيش از۲۳۰۰۰ متر مربع دارای شش طبقه است که یکی از معماری های نمادی دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن است : در بیرون درب ورودی کتابخانه ۵۵ نوع زبان دیوارها را تشکیل می دهد.این ویژگی فرهنگی و افقهای بین المللی دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن را نشان می دهد.سقف سالن از جنس شیشه بوده که حروف آنرا فرا گرفته است.وقتی نور از شیشه پرتو می افکند، فضای دانش ایجاد می شود.در مرکز سالن،پله مثل راه در کوه به بالا می رود و مفهوم “کوشش می کنید تا به نوک کوه کتاب برسید ” هم دارد.طرح انعطاف پذیر و فضای باز ویژگی آزاد در ساختار کتابخانه را نشان می دهد.انبار داری همراه خوانداری و آدمها همراه کتابها ایده توسعه کتابخانه معاصر را با کمال نشان می دهد.

کتابخانه دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن بالغ بر ۱۲۶۴۰۰۰ نسخه کتاب چینی و خارجی،بیش از ۴۸۲۰۰۰ جلد کتاب دیجیتال،۱۱۷۴ نوع مجله چینی و خارجی و ۵۶ پایگاه داده ها دارد که شامل موضوعات زبان،ادبیات و فرهنگ است.در سال های اخیر،با گسترش رشته های این دانشگاه،کتاب هایی در زمینه حقوق،دیپلماسی،اقتصاد،روزنامه نگاری و مدیریت نیز وارد کتابخانه شده است و سیستم مجموعه کتاب ها را تکمیل می دهد.

کتابخانه دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن برای خوانندگان ۲۰۰۰ صندلی و ۱۸ اتاق مطاله فراهم کرده است.گذشته از این، مکان های تفریحی و فرهنگی مانند تالار گزارش های علمی،تالار بحث های علمی،اتاق آموزش،سالن نمایشگاه و کافی شاپ هم وجود دارد.در اینجا نه تنها می توانید دانش را به فرا بگیرید بلکه می توانید با یکدیگر گفتگو کنید.همه اینها ایده “مردم محوری” را عرضه می کند.کتابخانه پنجره خود را۲۴ ساعته باز می کند و وسایلی از قبیل پرینتر،چاپگر،اسکنر،امانت گرفتن و پس دادن کتابها و سیستم توزیع اطلاعات همه جا را برای دانشجویان فراهم کرده است.انواع وسایل آموزشی چند رسانه ای نه تنها تجربه خواندن را برای خواننده فراهم می کند بلکه خلاقیت خواننده را بر نیز می انگیزد.مدیریت هوشمندانه کتابخانه هم پیشرفت در مدیریت کتابخانه را نشان می دهد و هم پیشرفت سریع درمطابقت علم و اقتصاد.

کتابخانه دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن توسط مجموعه غنی،محیط مساعد،ایده مردم محوری و وسایل معاصر برای خوانندگان خدمات اطلاعات و حمایت علمی را آماده می کند و به عنوان جایی ممتاز برای مطالعه، تحقیق و گفتگو در بین دانشجویان و استادان است.آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC