دانشکده ی زبان انگلیسی کاربردی تخصصی

دانشکده ی زبان انگلیسی کاربردی تخصصی در سال 2008 تاسیس شد. متدهای پژوهش آموزشی هدف اصلی این دانشکده است که : آموزش و یادگیری به عنوان پایه و اساس، ارائه ی  مدرک دوم در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای دانشجویان غیر از رشته تخصصی زبان انگلیسی ،  آموزش و یادگیری زبان انگلیسی  دانشگاهی و تخصص دوگانه، و همچنین گسترش آموزش زبان انگلیسی و تحقیقات در زمینه ی آموزش زبان انگلیسی کاربردی خاص را شامل می شود. ایدئولوژی رهبری این دانشکده تحکیم و گسترش آموزش فرهنگ زبان انگلیسی،ایجاد توانایی های مختلف دانشگاهی در دانشجویان و سیستم  پژوهش و آموزش ویژه زبان انگلیسی کاربردی خاص و پرورش نخبگان در زبانهای مختلف می باشد

این دانشکده در حال حاضرپذیرای تعداد حدود 2000 نفر دانشجو ی دو مدرکه ودو رشته ای زبان انگلیسی،  با گذراندن واحد های انگلیسی دانشگاهی و تخصص دوگانه در مقطع  کارشناسی و همچنین قریب 500 نفر دانشجودر مقطع کارشناسی ارشد و دکترا ی آموزش زبان انگلیسی می باشد. سپتامبر سال  2016 شروع  به پذیرش در گرایشهای  مترجمی MTI، وMTI در مقطع کارشناسی ارشد خواهد کرد.

ایدئولوژی آموزشی دانشکده ی زبانهای انگلیسی کاربردی تخصصی : تشکیل کلاسهای آموزشی  با  تعداد نفرات  کم ،  تمرین عملی بیش از تئوری؛  آموزش طبق نیازهای دانشگاه، شکوفایی استعدادهای فردی دانشجویان؛  پرورش دانشجویان در زمینه یهای مختلف، رده بندی دانشجویان برجسته دانشجویان؛ با دیدگاه بین المللی و ارزشهای چینی؛ گسترش محتوای آموزشی و ارتقاء همراه با توسعه را شامل می شود .این دانشکده نه تنها دارای دروس شنیداری، گفتاری ، خواندای، نوشتاری و مترجمی است بلکه دارای چهار دوره ی تخصصی ارتباطات فرافرهنگی، زبان انگلیسی کاربردی تخصصی ، زبان با ترجمه،ادبیات و فرهنگ می باشد.

این دانشکده دارای52 نفر کادر آموزش است. که در میان آنها 50 نفر نویسنده ی مواد آموزشی می باشد. در بین اساتید 3 استاد تمام، 15 نفر دانشیار می باشدو ازاین تعداد 15 نفر  با درجه ی دکترا می باشند.

دانشکده ی زبان انگلیسی کاربردی با دانشکده ی اسکاجیت SKAGIT واشنگتن پروژه ی همکاریهای  دانشگاهی دارد،  هر ساله دو طرف به تبادل تعدادی کارشناس به کشور مقابل می پردازند. این دانشکده در حال حاضر فعالانه به ایجاد روابط و همکاریهای دانشگاهی خارجی، مانند دانشگاه کانزاس و دانشگاه کمبریج پرداخته است.

آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC