انتشار 20 جلد کتاب ها از مجموعه آموزش فرهنگی کشور ها در امتداد «یک کمربند و یک جاده» انجام شده است.

发布时间:2022-10-12

اخیراً مجموعه آموزش فرهنگی کشور ها در امتداد «یک کمربند و یک جاده» که شامل « مطالعات فرهنگی و آموزشی هند»، «مطالعات فرهنگی و آموزشی ایران»، «مطالعات فرهنگی و آموزشی کوبا» و «مطالعات فرهنگی و آموزشی کنیا» است به طول متوالی منتشر شده است.


این مجموعه دارای 20 جلد تک نگاری منتشر کرده است که شامل شرایط ملی، سنت های فرهنگی، تاریخ آموزش، آموزش پیش دبستانی، آموزش ابتدایی، آموزش عالی، آموزش حرفه ای، آموزش بزرگسالان، آموزش معلمان، سیاست آموزشی، مدیریت آموزش و پرورش و تبادل آموزشی مرتبط در کشور ما در کشور آلبانی، امارات متحده عربی، اتیوپی، آنگولا، مقدونیه شمالی، کنگو (برازاویل)، کوبا، کنیا، مغولستان، مراکش، موزامبیک، نپال، سنگال، تاجیکستان، تانزانیا، اوکراین، سنگاپور، ایران، هند، اردن و 20 کشور دیگر در امتداد "کمربند و جاده" است.

این کتاب ها دریچه و چشم اندازی را برای خوانندگان به منظور درک وضعیت کلی فرهنگ و آموزش در این کشورها فراهم می کند و مرجع، مشاوره، تفکر و الهام بخشی برای اصلاحات و توسعه آموزشی چین است.


آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC