TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGOẠI NGỮ BẮC KINH

Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh tổ chức Diễn đàn cấp cao toàn quốc về Cải cách và phát triển nền giáo dục ngoại ngữ cơ sở năm 2022

发布时间:2022-06-01

Vào ngày 13 tháng 5, "Diễn đàn cấp cao toàn quốc về Cải cách và phát triển nền giáo dục ngoại ngữ cơ sở năm 2022", do Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, NXB. Nghiên cứu và giáo dục Ngoại ngữ và Phòng Tư vấn Tuyển sinh Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh tổ chức, với sự hỗ trợ học thuật của Hiệp hội Giáo dục Trung Quốc, đã được khai mạc.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ kiêm Phó Tổng Thư ký Ủy ban Toàn quốc Chính Hiệp Trung Quốc và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Dân chủ Tiến bộ Chu Vĩnh Tân, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Cơ sở của Bộ Giáo dục Lữ Ngọc Cương và Bí thư Đảng ủy của trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh Vương Định Hoa đã lần lượt có bài phát biểu quan trọng về chủ đề "Việc cải cách và đổi mới nền giáo dục cơ sở nhìn từ góc độ giáo dục sâu rộng và đọc sách sâu rộng", "Giữ vững nền tàng kết hợp đổi mới, thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của nền giáo dục cơ sở" và "Sứ mệnh và trách nhiệm của giáo viên ngoại ngữ trong nền giáo dục cơ sở của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới ".

Các lãnh đạo của các cơ quan hành chính giáo dục, cán bộ nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh cấp tiểu học, trung học, các giáo viên cốt cán, các hiệu trưởng và cán bộ giám sát giảng dạy trên cả nước, các nhà nghiên cứu và những người làm trong lĩnh vực giáo dục quốc tế, thành viên của Liên minh các cơ sở đào tạo nhân tài quốc tế của Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, và các thành viên của Hiệp hội Giáo dục Trung Quốc đều tham gia giao lưu trực tuyến về chủ đề "Giữ vững nền tảng kết hợp sáng tạo, dạy chữ đi đôi với dạy người. Đổi mới giảng dạy ngoại ngữ cấp cơ sở và phát triển chuyên môn cho giáo viên trong bối cảnh cải cách chương trình giảng dạy".

Diễn đàn còn tổ chức hoạt động chuyên đề “Việc công bố báo cáo thường niên về nghiên cứu nền giáo dục ngoại ngữ cơ sở và phương giải quyết dịch vụ giáo dục”.
Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

PHÒNG GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

SỐ ĐIỆN THOẠI PHÒNG CÔNG TÁC VIỆN KHỔNG TỬ

SỐ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG LƯU HỌC SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Copyright@BFSU.Support by ITC