TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGOẠI NGỮ BẮC KINH

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐƯỢC CẤP PHÉP ĐÀO TẠO HỌC VỊ TIẾN SỸ

2019年04月16日


Ngôn ngữ và văn học Anh
Ngôn ngữ và văn học Nga
Ngôn ngữ và văn học Pháp
Ngôn ngữ và văn học Đức
Ngôn ngữ và văn học Nhật Bản
Ngôn ngữ và văn học Tây Ban Nha
Ngôn ngữ và văn học Ả Rập
Ngôn ngữ và văn học châu Âu
Ngôn ngữ và văn học Á Phi
Ngôn ngữ học nước ngoài và ngôn ngữ học ứng dụng
Nghiên cứu văn học so sánh và văn hóa đa vùng miền
Dịch thuật
Chính sách và quy hoạch ngôn ngữ
Giáo dục Hán ngữ quốc tế
Nghiên cứu khu vực Á Phi
Quản lí khu vực và luật quốc tế
Quản lí khu vực và thương mại quốc tế
Nghiên cứu khu vực  và quan hệ Quốc tế
Truyền thông quốc tế


Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

PHÒNG GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

SỐ ĐIỆN THOẠI PHÒNG CÔNG TÁC VIỆN KHỔNG TỬ

SỐ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG LƯU HỌC SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Copyright@BFSU.Support by ITC