TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGOẠI NGỮ BẮC KINH

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐƯỢC CẤP PHÉP ĐÀO TẠO HỌC VỊ THẠC SỸ

2019年04月15日


Luật dân sự và thương mại
Luật quốc tế
Luật Sở hữu trí tuệ
Hợp tác tư pháp và thực thi luật quốc tế
Chế độ chính trị Trung Quốc và quốc tế
Chủ nghĩa xã hội khoa học và phong trào chủ nghĩa cộng sản quốc tế
Chính trị Quốc tế
Quan hệ quốc tế
Ngoại giao học
Quản lý ngoại giao công  chúng
Khu vực học
Báo chí
Truyền thông
Ngôn ngữ và ngôn ngữ học ứng dụng
Ngôn ngữ và văn tự Hán
Văn học Trung Quốc Cổ đại
Văn học so sánh và văn học thế giới
Ngôn ngữ và văn học Anh
Ngôn ngữ và văn học Nga
Ngôn ngữ và văn học Pháp
Ngôn ngữ và văn học Đức
Ngôn ngữ và văn học Nhật Bản
Ngôn ngữ và văn học Tây Ban Nha
Ngôn ngữ và văn học Ả Rập
Ngôn ngữ và văn học châu Âu
Ngôn ngữ và văn học Á Phi
Ngôn ngữ học nước ngoài và ngôn ngữ học ứng dụng
Nghiên cứu văn học so sánh và văn hóa đa vùng miền
Dịch thuật
Chính sách và quy hoạch ngôn ngữ
Giáo dục Hán ngữ quốc tế
Nghiên cứu khu vực Á Phi
Quản lí khu vực và luật quốc tế
Quản lí khu vực và thương mại quốc tế
Nghiên cứu khu vực  và quan hệ Quốc tế
Truyền thông quốc tế
Đầu tư tài chính và quản lý rủi ro
Quản lí đầu tư và thương mại quốc tế
Quản lí chuỗi cung ứng và lưu thông hàng hóa quốc tế
Quản lý thông tin và thương mại đa quốc gia
CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐƯỢC CẤP PHÉP ĐÀO TẠO HỌC VỊ THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH
Thạc sỹ chuyên ngành phiên dịch
Thạc sỹ Hán ngữ Quốc tế
Thạc sỹ Tài chính
Thạc sỹ thương mại quốc tế


Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

PHÒNG GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

SỐ ĐIỆN THOẠI PHÒNG CÔNG TÁC VIỆN KHỔNG TỬ

SỐ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG LƯU HỌC SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Copyright@BFSU.Support by ITC