TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGOẠI NGỮ BẮC KINH

TẠP CHÍ HỌC THUẬT

2019年04月15日


Tạp Chí Chuyên Ngành Xuất Bản Công Khai Định Kì

《Nghiên Cứu Và Giảng Dạy Ngoại Ngữ》 ( Tạp Chí Định Kì Quan Trọng)
《 Văn Học Nước Ngoài》 ( Tạp Chí Định Kì Quan Trọng)
《Diễn Đàn Quốc Tế 》( Tạp Chí Định Kì Quan Trọng)
《 Giảng Dạy Tiếng Nga Tại Trung Quốc》
《Học Tiếng Anh》
《Học Tiếng Pháp》
《Học Tiếng Nga》
《Nghiên Cứu Về Con Người Và Ngôn Ngữ Đức》
《Hán Ngữ Quốc Tế》
《Dạy Hán Ngữ Quốc Tế ( Trung- Anh Văn)》


Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

PHÒNG GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

SỐ ĐIỆN THOẠI PHÒNG CÔNG TÁC VIỆN KHỔNG TỬ

SỐ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG LƯU HỌC SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Copyright@BFSU.Support by ITC