TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGOẠI NGỮ BẮC KINH

SỐ LIỆU

2019年04月15日


Về Trường 1941   Thành Lập
Đào Tạo Nhân Tài 4965 Sinh Viên Chính Quy Đang Theo Học Tại Trường


2559    Nghiên Cứu Sinh (  Trong Đó Nghiên Cứu Sinh Thạc Sỹ Là 2132 Người, Nghiên Cứu Sinh Tiến Sĩ Là 427 Người )

1410   Lưu Học Sinh

51% Sinh Viên  Ra Nước Ngoài Du Học Bằng Các Ngoại Ngữ  Không Thông Dụng

3 Trường Đứng Thứ 3 Trong Bảng Xếp Hạng Năng Lực Cạnh Tranh Nghề Nghiệp Của Sinh Viên Tốt Nghiệp Đại Học Trung Quốc Năm 2015.

Cán Bộ Giáo Viên 1281 Cán Bộ Giảng Viên Biên Chế


680 Tổng Số Giảng Viên

351 Giáo Sư Và Phó Giáo Sư( Gồm Giáo Sư 122 Người, Phó Giáo Sư 229 Người)

150+  Hơn 150 Chuyên Gia Nước Ngoài Đến Từ 46  Nước Trên Thế Giới.

Dạy Học 22   Học Viện Và Khoa Trực Thuộc


78 Chuyên Ngành Đại Học

4   Ngành Học Trọng Điểm Cấp Quốc Gia

67 Ngoại Ngữ Được Giảng Dạy Tại Trường

25 Ngôn Ngữ Giảng Dạy Tại Trường Là Ngôn Ngữ Chính Thức Tại Các Nước EU

10    Ngôn Ngữ Giảng Dạy Tại Trường Là Ngôn Ngữ Chính Thức Tại Các Nước  ASEAN

25   Ngôn Ngữ Chỉ Được Giảng Dạy Duy Nhất Tại Trường Đại Học Ngoại Ngữ Trung Quốc Tính Trong Phạm Vi Cả Nước

1:11 Tỉ Lệ Giáo Viên : Học Sinh

44  Chuyên Ngành Đào Tạo Của Trường  Được Cấp Phép Đào Tạo  Học Vị Thạc Sĩ

19 Chuyên Ngành Đào Tạo Của Trường  Được Cấp Phép Đào Tạo  Học Vị Tiến Sĩ

1   Cơ Sở Đào Tạo Chuyển Tiếp Sau Tiến Sĩ

Nghiên Cứu Khoa Học 1 Cơ Sở Nghiên Cứu Trọng Điểm Khoa Học Xã Hội Nhân Văn Trường Cao Đẳng Và Đại Học


4 Cơ Sở Đào Tạo Nghiên Cứu Về Các Quốc Gia Và Khu Vực

1   Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Của Ủy Ban Ngôn Ngữ Quốc Gia

1 Cơ Sở Nghiên Cứu Trọng Điểm Triết Học Và Khoa Học Xã Hội Thành Phố Bắc Kinh

10   Tập San Chuyên Ngành Xuất Bản Định Kì (Trong Đó Có 3 Loại Tạp Chí  )

Hợp Tác Và Giao Lưu Quốc Tế 21 Học Viện Khổng Tử Đã Được Thành Lập Tại Các Nước


400+   Thiết Lập Mối Quan Hệ Hợp Tác Với Hơn 400 Đơn Vị Học Thuật Và Trường Đại Học Ở 88 Nước Và Khu Vực

Khuôn Viên Trường Diện Tích : 463.654 M2


1.264.000   Hơn 1.264.000 Đầu Sách Được Lưu Trữ Trong Thư Viện ( Trong Đó Sách Tiếng Trung Và Sách Ngoại Văn Có Hơn 656.000 Đầu Sách )Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

PHÒNG GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

SỐ ĐIỆN THOẠI PHÒNG CÔNG TÁC VIỆN KHỔNG TỬ

SỐ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG LƯU HỌC SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Copyright@BFSU.Support by ITC