TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGOẠI NGỮ BẮC KINH

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG CHỨC

2019年04月16日


Wang Dinghua

Bí thư Đảng uỷ

GS.TS. Lịch sử giáo dục nước ngoài

Yang Dan

President

Ph. D in Economics,  professor ,doctoral tutor

Jia Dezhong

phó hiệu trưởng- Đảng viên

Tiến sĩ luật ( chính trị học)- nghiên cứu viên

Jia Wenjian

Phó hiệu trưởng- Đảng viên

Giáo sư tiến sỹ triết học, giáo viên hướng dẫn tiến sỹ

Sun Youzhong

Phó hiệu trưởng

Giáo sư tiến sỹ, giáo viên hướng dẫn tiến sỹ

Hu Zhigang

Phó Bí thư Đảng uỷ

Tốt nghiệp từ Khoa Giáo dục Đại học Sư phạm Bắc Kinh



Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

PHÒNG GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

SỐ ĐIỆN THOẠI PHÒNG CÔNG TÁC VIỆN KHỔNG TỬ

SỐ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG LƯU HỌC SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Copyright@BFSU.Support by ITC