TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGOẠI NGỮ BẮC KINH

Phó hiệu trưởng Tôn Hữu Trung được bầu làm phó chủ tịch thường trực nhiệm kỳ thứ VIII của Hiệp hội Dịch thuật Trung Quốc

发布时间:2022-04-23

Vào ngày 1 tháng 4, Đại hi ln thVIII ca Hiệp hội Dịch thuật Trung Quc đã được tchc ti Bc Kinh. PhóBanTuyên giáoTrung ương Lữ Nhan Tùng, Cc trưởng Cục Xuất bản quốc tế Trung Quốc Đỗ Chiêm Nguyên, Chtch nhiệmkỳ thứ VIIca Hiệp hội Dịch thuật Trung Quc Chu Minh Vĩ và Chtch Liên đoàn Dịch giả Quốc tếKevin Quirkđã phát biu ti lkhai mc. Đại hi đã bu ra Banchấp hànhvà cơquan lãnh đạo mi ca hip hi. ÔngĐỗ Chiêm Nguyên được bu làm chtchhiệp hội,Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó hiệu trưởng trường đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh Tôn Hữu Trungđược bu làm phó chtch thường trực. Giáo sưVương Khắc Phi và Nhậm Văn được bu làm ủyviên thưởng trực.

Hi nghđã tuyên dương Gii thưởng Thành tu Trn đời ca Văn hóa Dch thut, các dch gicó thâm niên, các dch ginước ngoài đã phiên dịch tác phẩm Trung Quốc. Bảy vị giáo sưVương Quân (tiếng Ý), Vương Nhược Cẩn (tiếng Anh), Lý Anh Nam (tiếng Nga), Chương Tải Lương (tiếng Anh), Trương Phóng (tiếng Pháp), Hồ Văn Trọng (tiếng Anh), Hàn Thụy Tường (tiếng Đức) đã giành được danh hiu "Dịch giả có thâm niên". Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh đã giành được danh hiu "Đơn vthành viên xut sc", và Học viện Phiên dịch cao cấp đã được trao tng danh hiệu "Tập thể Tiên tiến trong chiến dịch chống Đại dch COVID-19".


Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

PHÒNG GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

SỐ ĐIỆN THOẠI PHÒNG CÔNG TÁC VIỆN KHỔNG TỬ

SỐ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG LƯU HỌC SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Copyright@BFSU.Support by ITC