BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

นาย Andrei Karol อธิการบดีแห่ง Belarusian State University (BSU) เยือน BFSU

发布时间:2024-03-29

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม นาย Andrei Karol อธิการบดีแห่ง Belarusian State University (BSU) ได้นำคณะมาเยือน BFSU เจี่ยเหวินเจี้ยน รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรค ฯ และรองอธิการบดี ของ BFSU ได้พบกับนาย Andrei Karol

ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาหารือกันเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การฝึกอบรมอาจารย์ และการเรียนการสอนทางออนไลน์  นายเจี่ยเหวินเจี้ยนได้มอบหนังสือประกาศแต่งตั้งของบรรณาธิการของนิตยสาร "สลาฟศึกษาแห่งจีน" ให้แก่ Andrei Karolเลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC