BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

หอสมุด

หอสมุด

2019年04月16日


1 (3)

หอสมุดของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง มีพื้นที่ก่อสร้างรวมถึง 2,3000 ตารางเมตร เป็นอาคารสูง 6 ชั้นนับว่าเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง ผนังตกแต่งหลายภาษาซึ่งอยู่ภายนอกประตูหอสมุดได้รวมถึง 55 ภาษา สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมุมมองความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย เพดานของห้องโถงปกคลุมด้วยหลังคากระจกที่มีลวดลายตัวหนังสือ เวลามีแสงแดด เงาของตัวหนังสือก็จะปรากฏในห้องโถง สร้างภาพอันสวยงามเสมือนทะเลแห่งความรู้ กลางห้องโถงมีบันไดที่ออกแบบเป็นเขาหนังสือ สามารถเดินไปถึงชั้นต่าง ๆได้ ซึ่งสอดคล้องกับบทกวีที่ว่า เราเดินขึ้นภูเขาหนังสือไปได้ ถ้าหากเอาความขยันเป็นบันได  การจัดที่ตั้งในหอสมุดมีความสร้างสรรค์ ข้างในกว้างใหญ่ เต็มไปด้วยลักษณะการเปิดกว้างของความเป็นหอสมุด คนและหนังสืออยู่เคียงข้างกัน ไม่ว่าจะเก็บหรืออ่านสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของหอสมุดในปัจจุบันอย่างดีเยี่ยม

_MG_6879 副本

สิ่งพิมพ์ภายในหอสมุดประกอบไปด้วยหนังสือภาษาจีนและภาษาต่างประเทศจำนวนมากกว่า1,264,000 เล่ม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาจีนและภาษาต่างประเทศจำนวนมากกว่า 482,000 เล่ม หนังสือพิมพ์และวารสารจำนวน 1,174 ประเภท ฐานข้อมูลภาษาจีนและภาษาต่างประเทศจำนวน 56 แหล่ง กลายเป็นแหล่งคลังข้อมูลที่มีความโดดเด่น โดยมีข้อมูลทางด้านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมเป็นหลัก ไม่นานมานี้ เนื่องจากสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นได้มีการพัฒนา ส่งผลให้เอกสารสิ่งพิมพ์ทางด้านกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ ข่าวสารและการบริหารค่อย ๆ รวมเป็นระบบจัดเก็บหนังสือ

_MG_6921 副本

ทางหอสมุดมีที่นั่งสำหรับอ่านหนังสือจำนวนมากกว่า 2,000 ที่นั่ง ห้องสำหรับทำการค้นคว้าจำนวน 18 ห้องไว้ให้แก่ผู้อ่าน อีกทั้งยังมีการสร้างห้องเพิ่มเติม อาทิเช่น ห้องบรรยายทางวิชาการ ห้องสัมมนาทางวิชาการ ห้องฝึกอบรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการพักผ่อน เช่น ห้องนิทรรศการ ร้านกาแฟ ไว้ให้บริการอีกด้วย ที่หอสมุดแห่งนี้ นอกจากผู้ใช้บริการจะได้รับความรู้แล้ว ยังได้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน เกิดเป็นการบริการตามแนวคิดของหอสมุดของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งที่ถือเอาบุคคลเป็นหลัก หอสมุดมีการติดตั้งช่องคืนหนังสืออัตโนมัติ 24 ชั่วโมง มีอุปกรณ์ให้บริการอัตโนมัติประเภทต่างๆ อาทิเช่น เครื่องที่ใช้ในการพิมพ์ ถ่ายเอกสาร  สแกน ยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ เป็นต้น และยังจัดตั้งระบบการเผยแพร่ข้อมูลที่สามารถมองเห็นได้ทั่วทุกแห่ง การมีอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียที่มากมายหลายหลาก ไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้อ่านได้รับประสบการณ์การอ่านอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความคิดสร้างสรรค์ ทางหอสมุดใช้ระบบการจัดการแบบอัจฉริยะทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการของหอสมุดที่มีความล้ำหน้าทันสมัย และสอดคล้องกับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วของยุคสมัยแห่งเศรษฐกิจความรู้

1DX_2813

หอสมุดของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งมีบริการทางข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์และสนับสนุนด้านวิชาการแก่ผู้อ่าน ผ่านทางแหล่งข้อมูลจำนวนมาก สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้สะดวกสบาย แนวคิดการบริการที่ยึดถือผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ พร้อมทั้งมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการให้บริการที่ทันสมัย ถือเป็นสถานที่ซึ่งคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งเลือกใช้สำหรับทำการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน
เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC