BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

วารสารวิชาการ

2019年04月15日


วารสารเฉพาะด้านที่เผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นประจำ

การศึกษาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (วารสารหลัก)
วรรณกรรมต่างประเทศ (วารสารหลัก)
ฟอรั่มระหว่างประเทศ (วารสารหลัก)
การเรียนการสอนภาษารัสเซียในจีน
การเรียนภาษาอังกฤษ
การเรียนภาษาฝรั่งเศส
การเรียนภาษารัสเซีย
การศึกษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาษารัสเซีย
การศึกษาจีนในนานาชาติ
การเรียนการสอนภาษาจีนในนานาชาติ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)


เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC