BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

สถาบันวิจัยด้านต่างๆ

2019年04月15日


ศูนย์วิจัยการสอนภาษาต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ศูนย์วิจัยยุโรปตะวันออกและยุโรปกลางศึกษา
ศูนย์วิจัยญี่ปุ่นศึกษา
ศูนย์วิจัยอังกฤษศึกษา
ศูนย์วิจัยแคนาดาศึกษา
ศูนย์วิจัยการพัฒนาความสามารถทางภาษาแห่งชาติ
ศูนย์วิจัยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศกรุงปักกิ่ง
ศูนย์เผยแผ่วัฒนธรรมจีนในต่างประเทศ
ศูนย์การทดสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ศูนย์วิจัยประวัติศาสตร์โลก
ศูนย์วิจัยญี่ปุ่นศึกษา ประจำกรุงปักกิ่ง
ศูนย์วิจัยการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติประจำประเทศจีน
สถาบันวิจัยวรรณกรรมต่างประเทศ
สถาบันวิจัยภาษาต่างประเทศ
สถาบันวิจัยสภาพปัญหาระหว่างประเทศ
ศูนย์วิจัยภาษาและวัฒนธรรมโลก
ศูนย์วิจัยการต่างประเทศสาธารณะ
ศูนย์วิจัยสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศ
ศูนย์วิจัยว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมระหว่างประเทศ
ศูนย์วิจัยข้อมูลเอเชียโลก
สถาบันวิจัยการศึกษาระดับสูง
ศูนย์วิจัยการสอนภาษาต่างประเทศประจำมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง
ศูนย์วิจัยภาษาและวัฒนธรรมแอฟริกา
สถาบันวิจัยเส้นทางสายไหม
ศูนย์วิจัยทรัพย์สินทางปัญญา ประจำมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง
ศูนย์วิจัยสหรัฐอาหรับเอมมิเรตาส์
ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมเยอรมัน
ศูนย์ภาษารัสเซีย
ศูนย์วิจัยกรณีพิพาทระหว่างประเทศ
ศูนย์วิจัยกฎหมายอังกฤษอเมริกัน
ศูนย์อบรมดูแลผู้มีความเป็นเลิศทางด้านนิติศาสตร์ ประจำมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง
ศูนย์วิจันแคนาดาศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง
ศูนย์วิจัยเบลเยี่ยม – ฝรั่งเศส ศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง
ศูนย์วิจัยควิเบคศึกษา
ศูนย์วิจัยสวิสเซอร์แลนด์ศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง
ศูนย์วิจัยภาษาและวัฒนธรรมการแปล
ศูนย์วิจัยความสัมพันธ์ตะวันออกและตะวันตก
ศูนย์วิจัยปัญหาเพศทางสังคมและปัญหาโลก
ศูนย์วิจัยธุรกิจอังกฤษ
ศูนย์วิจัยการจัดการวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
ศูนย์วิจัยระบบและอุตสาหกรรม
ศูนย์วิจัยองค์กรและยุทธศาสตร์ของบริษัท
ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การบริหาร
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ
ศูนย์วิจัยการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ
ศูนย์วิจัยกลุ่มประเทศ G20ศึกษา
ศูนย์วิจัยยุโรปตะวันออกและยุโรปกลางศึกษา
ศูนย์วิจัยฟินแลนด์ศึกษา
ศูนย์วิจัยการศึกษาภาษาต่างประเทศทางอินเตอร์เน็ตในประเทศจีน
ศูนย์วิจัยเอเชียตะวันตกและแอฟริกาศึกษา
ศูนย์วิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ศูนย์วิจัยเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือศึกษา
ศูนย์วิจัยการเรียนการสอนภาษาเกาหลี
ศูนย์วิจัยเอเชียใต้ศึกษา
สถานบันภาษาและวัฒนธรรมสิรินธร
ศูนย์วิจัยจีนและมาเลเซียศึกษา
ศูนย์วิจัยวรรณกรรมของคนอเมริกันชื้อสายจีน
ศูนย์วิจัยภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะภาษาอังกฤษ
ศูนย์วิจัยวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกา
ศูนย์วิจัยอเมริกาศึกษา
ศูนย์วิจัยการแปล
ศูนย์วิจัยอังกฤษศึกษา
ศูนย์วิจัยออสเตรเลียศึกษา
ศูนย์วิจัยไอร์แลนด์ศึกษา
ศูนย์วิจัยแคนาดาศึกษา
ศูนย์วิจัยการสื่อสารระหว่างประเทศ
ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
คณะภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง
ศูนย์วิจัยคนเชื้อสายจีนทั่วโลก
คณะกรรมการการวิจัยและการพัฒนาคณาจารย์และสาขาวิชาคณะภาษาอังกฤษ
สถาบันการวิจัยเศรษฐกิจโลก
สถาบันการวิจัยปรัชญาและวัฒนธรรม
ศูนย์วิจัยอี้จิงและลัทธิขงจื่อ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง
ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
ศูนย์สารสนเทศการเรียนการสอนภาษาจีนในนานาชาติ
ศูนย์วิจัยวรรณกรรมเปรียบเทียบและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอนภาษาจีนในนานาชาติ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง
ศูนย์วิจัยภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ศูนย์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษาจีน-แคนาดา
ศูนย์วิจัยศรีลังกาศึกษา
ศูนย์วิจัยอินโดนีเซียศึกษา
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมลาติน
ศูนย์วิจัยโปแลนด์ศึกษา
ศูนย์วิจัยสื่อข่าวรวม
ศูนย์วิจัยจริยธรรมทางด้านสื่อและนโยบายกฎหมาย
ศูนย์วิจัยเม็กซิโกศึกษา
ศูนย์วิจัยประเทศและภูมิภาคที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
ศูนย์วิจัยยุโรปเหนือศึกษา
ศูนย์วิจัยกฎหมายจีนแอฟริกา
ศูนย์วิจัยวรรณกรรมฝรั่งเศสร่วมสมัย


เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC