BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

H.E.Mr.Lau Vann รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งกัมพูชา เยี่ยมเยือน BFSU

发布时间:2023-10-25


วันที่ 17 ตุลาคม H.E.Mr.Lau Vann รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งกัมพูชา รองประธานสมาคมมิตรภาพกัมพูชา-จีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการนักศึกษาต่างชาติของสมาคมทุนการศึกษาสมเด็จฯฮุนเซนกับภริยา ได้มาเยี่ยมเยือน BFSU หยางตาน อธิการบดีและรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรค ฯ ของ BFSU ได้พบปะกับ H.E.Mr.Lau Vann และทั้งสองฝ่ายได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างจีน-กัมพูชาทางด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การปลูกฝังบุคลากรอุดมศึกษาและอื่น ๆ


เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC