BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

BFSU จัดพิธีเปิดป้ายสำนักเลขาธิการฝ่ายจีนกลไกการแลกเปลี่ยนแห่งพันธมิตรมหาวิทยาลัยจีน-แอฟริกา

发布时间:2023-09-11

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ปี 2023 สมาคมการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีนและสมาคมมหาวิทยาลัยแอฟริกาได้จัดพิธีเปิดป้ายสำนักเลขาธิการฝ่ายจีนกลไกการแลกเปลี่ยนแห่งพันธมิตรมหาวิทยาลัยจีน-แอฟริกาที่ BFSU

ตู้ยู่โป ประธานสมาคมการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีน จางต้าเหลียง รองประธานสมาคมการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีน O. B. Oyewole เลขาธิการสมาคมมหาวิทยาลัยแอฟริกา หวังติ้งหวา เลขาธิการพรรคฯ BFSU หยางตาน อธิการบดีและรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรค ฯ ห่าว ชิงเจี๋ย รองเลขาธิการสมาคมการศึกษาระดับอุดมศึกษาจีน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดป้าย "สำนักเลขาธิการฝ่ายจีนกลไกการแลกเปลี่ยนแห่งพันธมิตรมหาวิทยาลัยจีน-แอฟริกา"

ภายใต้การชึ้นำของกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีน สำนักเลขาธิการฝ่ายจีนกลไกการแลกเปลี่ยนแห่งพันธมิตรมหาวิทยาลัยจีน-แอฟริกาจะดำเนินกิจกรรมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยจีนกับสถาบันวิจัยในแอฟริกา และสร้างสรรค์เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างจีน-แอฟริกาด้วย

เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC