BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

ฟอรัมชั้นสูงว่าด้วยการปฏิรูปและการพัฒนาการศึกษาภาษาต่างประเทศระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 6 จัดขึ้นที่ BFSU

发布时间:2022-03-23

เมื่อวันที่ 19 ถึง 20 มีนาคม Foreign Language Teaching and Research Press (FLTRP) จัดฟอรัมชั้นสูงว่าด้วยการปฏิรูปและการพัฒนาการศึกษาภาษาต่างประเทศระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 6 ที่กรุงปักกิ่ง หัวข้อของฟอรัมครั้งนี้คือ “เข้าใจประเทศจีน ติดต่อประชาคมโลก”


CD65B

นายเฉิน เสวียเลี่ยง รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศกระทรวงประชาสัมพันธ์คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน นายอู๋ ซื่อซิง รองอธิบดีกรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ นายฉา เผยซิน อดีตเอกอัครราชทูตจีนประจำอังกฤษ นายหวัง ติ้งหวา เลขาธิการพรรคฯ BFSU ต่างกล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งมีหัวข้อว่า “ผลิตบุคลากรการแปลอันดีเด่น ผลักดันการติดต่อระหว่างประเทศจีนกับสังคมโลก” “สร้างสรรค์วิชาสายศิลป์ในเชิงลึก ผลิตบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศสมัยใหม่” “ภารกิจอันใหญ่หลวง หน้าที่อันทรงเกียรติ บุกเบิกพัฒนา ตั้งใจสร้างผลงาน” “ยกขีดความสามารถและระดับมาตรฐานการจัดการระดับโลกแห่งสถาบันอุดมศึกษาจีน” ตามลำดับ

นายหวัง ติ้งหวานำเสนอมาตรการ 10 ประการในการจัดการระดับโลกแห่งสถาบันอุดมศึกษาจีน ได้แก่ กำหนดความสามารถแบบสากลของนักศึกษาอย่างแน่ชัด อบรมคุณสมบัติแบบสากลของนักศึกษา ผลิตบุคลากรสำรองสำหรับองค์การระหว่างประเทศ แสดงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาจีนในสังคมโลก นำเข้าทรัพยากรทางการศึกษาที่ดีเด่นจากต่างประเทศ อธิบายมโนทัศน์การจัดการระดับโลกของจีนอย่างชัดเจน ดำเนินการวิจัยทางรัฐศาสตร์ระดับภูมิภาค กำหนดกลไกการจัดการระดับโลกร่วมกัน อำนวยความช่วยเหลือทางการศึกษาระดับโลกอย่างใจกว้าง และผลักดันการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศจีนกับต่างประเทศ

ฟอรัมครั้งนี้จัดการประชุมเฉพาะ 9 รอบ ผู้กล่าวสุนทรพจน์ทั้งหมด 92 คนให้ความสนใจกับการศึกษาภาษาต่างประเทศเพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาใหม่ของการศึกษาภาษาต่างประเทศระดับอุดมศึกษาของจีนร่วมกัน

เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC