BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

พิธีเปิดป้ายศูนย์วิจัยบัลแกเรียและการจัดบรรยายสาธารณะ “ประธานหมุนเวียนแห่งสหภาพยุโรป”

เช้าวันที่18 เม.ย.พิธีเปิดป้ายศูนย์วิจัยบัลแกเรียและการบรรยายสาธารณะ “ประธานหมุนเวียนแห่งสหภาพยุโรป”จัดขึ้น ณ หอสมุด เผิงหลงอธิการบดีGrigorPorozhanovเอกอัครราชทูตบัลแกเรียประจำประเทศจีนได้เข้าร่วมพิธีและดำเนินการเปิดป้ายศูนย์วิจัย


เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC