BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

เจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์กเสด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยาลัยของเรา

发布时间:2019-04-25

เมื่อเช้าวันที่ 27 กันยายน เจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์กเสด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยาลัยของเรา ทรงเข้าร่วมพิธีเปิดป้ายศูนย์วิจัยเดนมาร์กที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งและร่วมหารือกับคณาจารย์และนักศึกษาที่เรียนภาษาเดนมาร์ก โดยครั้งนี้เป็นการเสด็จเยือนมหาวิทยาลัยของเราเป็นครั้งที่สองของเจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก เมื่อเดือนกันยายนปีค.ศ. 2017 เจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์กทรงเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล จีน-นอร์ดิคคัพ ครั้งที่สามที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยของเรา


เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC