BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

นายเผิงหลง อธิการบดีพบปะกับอธิการบดี มหาวิยาลัยเรดดิ้ง ประเทศอังกฤษ

彭龙校长会见(修改尺寸后)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ อธิการบดีเผิงหลง ได้มีการพบปะสนทนากับนายเดวิด เบล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเรดดิ้งประเทศอังกฤษ โดยมีศาสตราจารย์ หลี่เคอเฉิง หัวหน้าศูนย์วิจัยธุรกิจและสารสนเทศสถาบันเฮนรีเข้าร่วมด้วย  ทั้งสองฝ่ายมีการหารือกันในเรื่องความร่วมมือกันระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย

อธิการบดีเผิงหลงกล่าวต้อนรับนายเบล ผู้มาเยือนมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง ท่านเคยมาเยือนครั้งหนึ่งเมื่อปี 2013 อธิการบดีเผิงหลงแสดงความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เห็นทั้งสองมหาวิทยาลัยยังคงร่วมมือกันแน่นแฟ้นมาในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา และหวังว่ามหาวิทยาลัยของเราทั้งสองจะขยายความร่วมมือให้ก้าวหน้าลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีก

อธิการบดีเบลได้รับทราบถึงการพัฒนาของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งขณะนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะขยายขอบเขตความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายให้ก้าวหน้าออกไปอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือกันในโครงการร่วมมือกันหลายประเด็น ได้แก่ ขยายการแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษา อบรมนักศึกษาระดับปริญญาเอกร่วมกัน ร่วมมือกันจัดการเรียนการสอน ศาสตราจารย์หนิว หัวหยง คณบดีสถาบันบริหารธุรกิจได้เข้าร่วมการพบปะสนทนาด้วย

เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC