BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

发布时间:2019-04-25

นับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมา 74 ปี มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งได้ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถยอดเยี่ยมด้านการต่างประเทศมากกว่า 90,000 คน ซึ่งอยู่ในหลายสายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพทางด้านการทูต การทหาร กฎหมาย การเงิน วิสาหกิจ สื่อมัลติมีเดียและการศึกษา เป็นต้น ซึ่งสร้างคุณูปการที่โดดเด่นต่อการพัฒนากิจการต่าง ๆ ของชาติ ทางสมาคมศิษย์เก่ามีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างการติดต่อที่แข็งแกร่งระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า และระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่าด้วยกันเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทางบริการการติดต่อที่ดีขึ้นของศิษย์เก่า และบริการการเผยแพร่ของมหาวิทยาลัย

เดือนเมษายน ค.ศ. 2006

จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง สาขาเซียะเหมิน

เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2007

จัดตั้งสมาคมศิย์เก่ามหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง สาขาเซี่ยงไฮ้

เดือนเมษายน ค.ศ. 2007

จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งที่มาเก๊า

เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2008

จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง สาขายูนนาน

เดือนธันวาคม ค.ศ. 2012

จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง เขตCBD กรุงปักกิ่ง

เดือนธันวาคม ค.ศ. 2013

จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งอย่างเป็นทางการ

เดือนมกราคม ค.ศ. 2014

จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าฝรั่งเศส

เดือนธันวาคม ค.ศ. 2014

จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่ามณฑลกวางตุ้ง

เดือนเมษายน ค.ศ. 2015

จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าฮ่องกง

เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2015

จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าแห่งทวีปอเมริกาเหนือ

ในช่วงครึ่งปีแรกของ ค.ศ. 2015

หน่วยงานที่ติดต่อกับสมาคมศิษย์เก่า เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง สำนักข่าวซินหัว สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน สำนักข่าวไชน่า เดลี่ และสถานีวิทยุกระจายเสียงนานาชาติ ได้ทยอยกันจัดตั้งบุกเบิกสมาคมศิษย์เก่าขึ้นมา

“ในโลกนี้ ที่ใดที่มีธงแดงห้าดาวโบกสะบัด จะมีศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งอยู่ที่นั่น ” จากความคิดข้างต้นนี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงประสงค์เชิญชวนให้ศิษย์เก่าทั้งหลายที่กระจายกันอยู่ทุกที่ในโลกเข้าร่วมโครงการของสมาคมศิษย์เก่า ทางมหาวิทยาลัยมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสักวันหนึ่ง ไม่ว่าจะอยู่สุดหล้าฟ้าเขียว ชาวมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งทุกคนก็จะหาบ้านที่มหาวิทยาลัยได้สร้างไว้ให้แก่ศิษย์เก่าทุกคนพบ ได้รับรู้ถึงความเอาใจใส่และความรักที่จริงใจของมหาวิทยาลัยที่มีต่อศิษย์เก่าทั้งหลาย ที่ใดมีชาวมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง ที่นั่นย่อมมีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งอยู่ด้วย มหาวิทยาลัยจะคอยติดตามเป็นเพื่อนกับศิษย์เก่าทุกคนตลอดไป

สำนักงานศิษย์เก่า:http://xyh.bfsu.edu.cn/

เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC