HOME > Taaluma > Programu za Shahada za Uzamili na Uzamivu

Programu za Shahada ya Uzamili

Updated: 2023-08-11

Programu za Miaka Mitatu

Sheria ya Makosa ya Madai na Biashara

Sheria ya Kimataifa

Sheria ya Hakimiliki

Utekelezaji wa Sheria na Ushirikiano wa Kimataifa

Usalama wa Kikanda na Kimataifa

Siasa na Utawala

Mifumo ya Kisiasa ya China na Nchi za Nje

Ujamaa wa Kisayansi na Harakati ya Kikomunisti ya Dunia

Ulinganishi wa Umarksi wa China na Nchi zaNje

Siasa ya Kimataifa

Uhusiano wa Kimataifa

Diplomasia

Diplomasia ya Umma

Utafiti wa Kanda

Nadhariaya Umarksi

Utafiti wa Matumzi ya Umarksi nchini China

Elimu ya Kisiasa na Itikadi

Fedha

Biashara ya Kimataifa

Uhasibu

Uongozi wa Mashirika

Ulinganishi wa Elimu

Elimu ya Juu

Masomo na Nadharia ya Elimu

Historia ya Dunia

Uandishi wa Habari

Upashanaji wa Habari

Isimu na Isimu Matumizi

Filolojia ya Kichina

Fasihi ya Kale ya China

Fasihi Linganishi na Fasihi ya Dunia

Lugha na Fasihi ya Kiingereza

Lugha na Fasihi ya Kirusi

Lugha na Fasihi ya Kifaransa

Lugha na Fasihi ya Kijerumani

Lugha na Fasihi ya Kijapani

Lugha na Fasihi ya Kihispania

Lugha na Fasihi ya Kiarabu

Lugha na Fasihi ya Kiulaya

Lugha na Fasihi ya Kiasia na Kiafrika

Isimu ya Lugha za Kigeni na Isimu Matumizi

Fasihi Linganishi na Mwingiliano wa Tamaduni

Tafsiri na Ukalimani

Sera na Upangaji wa Lugha

Kichina kwa Wageni

Utafiti wa Kanda na Nchi za Asia na Afrika

Sheria ya Kimataifa na Utawala wa Kikanda

Biashara ya Kimataifa na Utawala wa Kikanda

Uhusiano wa Kimataifa na Utafiti wa Kikanda

Mawasiliano ya Habari ya Kimataifa

Sayansi ya Usimamizi

Usimamizi wa Fedha na Udhibiti wa Madhara

Biashara ya Kimataifa na Uwekezaji

Usafirishaji wa Kimataifa na Ugavi

Uendeshaji wa Kimataifa na Habari


Programu za Miaka Miwili

Tafsiri na Ukalimani

Kichina kwa Wageni

Fedha

Biashara ya Kimataifa

Uandishi na Upashanaji wa Habari

Sheria

Uhasibu

Usimamizi wa Biashara (MBA)