HOME > Taaluma > Programu za Shahada za Uzamili na Uzamivu

Programu za Shahada ya Uzamivu

Updated: 2023-08-11

Lugha na Fasihi ya Kiingereza

Lugha na Fasihi ya Kirusi

Lugha na Fasihi ya Kifaransa

Lugha na Fasihi ya Kijerumani

Lugha na Fasihi ya Kijapani

Lugha na Fasihi ya Kihispania

Lugha na Fasihi ya Kiarabu

Lugha na Fasihi ya Kiulaya

Lugha na Fasihi ya Kiasia na Kiafrika

Isimu ya Lugha za Kigeni na Isimu Matumizi

Fasihi Linganishi na Mwingiliano wa Tamaduni

Tafsiri na Ukalimani

Sera na Upangaji wa Lugha

Kichina kwa Wageni

Utafiti wa Kanda na Nchi za Asia na Afrika

Sheria ya Kimataifa na Utawala wa Kikanda

Biashara ya Kimataifa na Utawala wa Kikanda

Uhusiano wa Kimataifa na Utafiti wa Kikanda

Mawasiliano ya Habari ya Kimataifa

Sayansi ya Usimamizi