BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

34 revista akademike të BFSU të përfshira në raportin e fundit të vlerësimit të AMI

发布时间:2023-02-08

Më 12 janar, Akademia e Vlerësimit të Shkencave Sociale të Kinës (CASSES) publikoi Raportin Gjithëpërfshirës të Vlerësimit AMI mbi Buletinin Kinez për Shkencat Humane dhe Sociale (2022) (Raport AMI). BFSU ka arritur rezultate të mira në këtë vlerësim, ku janë caktuar 1 revistë autoritative, 5 revista thelbësore, 3 revista kandidate dhe 25 revista të indeksuara.


Vlerësimi mbi Shtypin Periodik Akademik Kinez të Shkencave Humane dhe Sociale organizohet nga Akademia e Vlerësimit të Shkencave Sociale të Kinës. Që nga viti 2014, publikohet një raport çdo katër vjet. Në vitin 2014, u publikua "Raporti i Vlerësimit mbi Buletinin Kinez për Shkencat Humane dhe Sociale (2014)" (botimi i parë) dhe në vitin 2018 Raport AMI (2018)" (botimi i dytë). Raporti (2022) që publikohet këtë herë është botimi i tretë. Raport AMI" është aktualisht një nga katalogët kryesorë periodikë në qarqet shkencore të Kinës, duke ushtruar një ndikim të konsiderueshëm, kështu që janë vlerësuar dhe miratuar gjithnjë e më shumë nga institucione të ndryshme kërkimore-shkencore.


No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC