BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

PROGRAMET MËSIMORE TË DIPLOMËS MASTER SHKENCOR

2019年04月15日


Ligj civil i biznesit
Ligj ndërkombëtar
Ligj i pronësisë intelektuale
Drejtësi ndërkombëtare dhe bashkëpunim gjyqësor
Sisteme politike kineze dhe të huaja
Socializm shkencor dhe lëvizje ndërkombëtare komuniste
Politikë ndërkombëtare
Marrëdhënie ndërkombëtare
Diplomaci
Administrim i diplomacisë publike
Studim rajonal
Studim i gazetarisë
Studim i komunikimit
Linguistikë dhe linguistikë e aplikuar
Gjuhë dhe letërsi kineze
Letërsi antike kineze
Letërsi krahasuese dhe letërsi ndërkombëtare
Gjuhë dhe letërsi angleze
Gjuhë dhe letërsi ruse
Gjuhë dhe letërsi franceze
Gjuhë dhe letërsi gjermane
Gjuhë dhe letërsi japoneze
Gjuhë dhe letërsi spanjolle
Gjuhë dhe letërsi arabe
Gjuhë dhe letërsi evropiane
Gjuhë dhe letërsi aziane dhe afrikane
Linguistikë e huaj dhe linguistikë e aplikuar
Letërsi krahasuese dhe studim ndërkulturor
Studim i përkthimit
Politikë dhe planifikim gjuhësor
Gjuhë kineze për të huajt
Studime aziatike dhe afrikane
Ligj ndërkombëtar dhe qeverisje rajonale
Biznes ndërkombëtar dhe qeverisje rajonale
Marrëdhënie ndërkombëtare dhe studim rajonal
Studime për komunikimin ndërkombëtar
Projektim financiar dhe administrim i rrezikut
Tregti ndërkombëtare dhe administrim i investimeve
Logjistikë ndërkombëtare dhe administrim i zinxhirit të furnizimeve
Operacion transnacional dhe administrim i informacionit
Programet mësimore të diplomës Master Profesional:
Master i përkthimit dhe interpretimit
Master i mësimdhënies së gjuhës kineze për të huajt
Master i financës
Master i biznesit ndërkombëtar


No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC