BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

CURRENT LEADERSHIP

2019年04月16日


Wang Dinghua

kryetar i Këshillit të Universitetit,

Doktor Profesor në arsimin e huaj

Yang Dan

President

Ph. D in Economics,  professor ,doctoral tutor

Jia Dezhong

anëtar i Partisë Komuniste Kineze

doktor i politikës, profesor

Jia Wenjian

anëtar i Partisë Komuniste Kineze

doktor i filozofisë, profesor, udhëheqës doktorature

Sun Youzhong

anëtar i Partisë Komuniste Kineze

doktor i filozofisë, profesor, udhëheqës doktorature

Hu Zhigang

zëvendëskryetar i Këshillit të Universitetit

Diplomë “Bachelor” në mësuesi, Universiteti Pedagogjik i PekinitNo.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC