BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

STATISTIKAT

2019年04月15日


Për shkollën

1941, viti i themelimit

Për studentët

4965 studentë universitarë

2559 studentë pasuniversitarë (427 studentë doktorantë, 2132 studentë pasuniversitarë)

1410 studentë të huaj

51% përqindja e studentëve të gjuhëve me përdorim të kufizuar që shkojnë jashtë shtetit për studime

3 vendi i tretë në listën e radhitjes sipas aftësisë së punësimit të të diplomuarve të universiteteve kineze

Për pedagogët dhe punonjësit

1281 numri i përgjithshëm

680 numri i pedagogëve

351 numri i profesorëve (122) dhe profesorë të asociuar (229)

150+ specialistë të huaj nga 46 vende

Mësimdhënie

22 fakultete

78 programe të nivelit BA

4 disiplina kyçe shtetërore

67 programe të gjuhëve të huaja

25 programe të gjuhëve të BE-së

10 programe të gjuhëve të ASEAN-it

25 programe unike në Kinë

1:11 raporti pedagog-student

44 programe të nivelit MA

19 programe doktorature

1 program pasdoktorature

Punët shkencore

1 bazë e rëndsishme e shkencave shoqërore e Ministrisë së Arsimit

4 baza përgatitore të Ministrisë së Arsimit për studime rajonale

1 qendër shkencore e Komisionit Shtetëror të Gjuhës

1 bazë e rëndësishme e Bashkësisë së Pekinit për filozofi dhe shkencat shoqërore

10 revista profesionale, ndër të cilat 3 të nivelit në të lartë

Shkëmbime dhe bashkëpunime ndërkombëtare

21 Institute Konfuci në botë

400+ bashkëpunim me më shumë se 400 universitete dhe organizata akadamike nga 88 vende ose rajone të botës

Kampus

463,654 metra katrorë, sipërfaqje e përdorimit

1,264,000 kopje librash në bibliotekë, ndër të cilët 656,000 të gjuhëve të huaja)No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC