BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

INSTITUCIONE KËRKIMORE-SHKENCORE

2019年04月15日


Qendra Kombëtare e Studimeve për Mësimin e Gjuhëve të huaja
Qendra e Studimeve të Europës Qendrore e Lindore
Qendra e Studimeve Japoneze
Qendra e Studimeve Britanike
Qendra e Studimeve Kanadeze
Qendra Kombëtare e Studimeve për Zhvillimin e Aftësisë Gjuhësore
Baza Studimore e Pekinit për Shkëmbimet Kulturore dhe Kulturën Botërore
Qendra e Inovacionit Bashkëpunues për Përhapjen e Kulturës Kineze
Qendra Kombëtare e Testimit dhe Vlerësimit të Gjuhëve të huaja
Qendra e Studimeve të Historisë Globale
Qendra e Pekinit për Studimet Japoneze
Qendra e Studimeve të Kinologjisë Botërore
Instituti i Studimeve të Letërsisë së Huaj
Instituti i Studimeve të Gjuhëve të Huaja
Instituti i Studimeve të Çështjeve Ndërkombëtare
Qendra e Studimeve të Gjuhëve e Kulturave Botërore
Qendra e Studimeve të Diplomacisë Publike
Qendra e Studimeve të OKB-së dhe Organizatave Ndërkombëtare
Qendra e Studimeve për Antikorrupcionin dhe Jurisprudencën Brenda dhe Jashtë Vendit
Qendra Ndërkombëtare e Informacionit të Studimeve Aziatike
Instituti i Studimeve të Arsimit të Lartë
Qendra e Studimeve të Ligjit të Arsimit Brenda dhe Jashtë Vendit e BFSU-së
Qendra e Studimeve të Gjuhëve e Kulturave Afrikane
Qendra e Studimeve për Rrugën e Mëndafshit
Qendra e Studimeve të Pronësisë Intelektuale e BFSU-së
Qendra Zajede për Gjuhën Arabe dhe Studimet Islamike e BFSU-së
Qendra e Studimeve të Kulturës Gjermane
Qendra e Gjuhës Ruse
Qendra e Studimeve për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve Ndërkombëtare
Qendra e Studimeve të Ligjit Anglo-Amerikan
Baza e Trajnimit juridik Jashtëshkollor e BFSU-së
Qendra e Studimeve Kanadeze e BFSU-së
Qendra e Studimeve të Zonave Frëngjishfolëse Belge e BFSU-së
Qendra e Studimeve të Kuebekut
Qendra e Studimeve Zviceriane e BFSU-së
Qendra e Studimeve për Përkthim, Gjuhë dhe Kulturë
Qendra e Studimeve të Marrdhënieve Lindje – Perëndim
Qendra e Studimeve të Gjinive Shoqërore dhe Çështjeve Globale
Qendra e Studimeve të Anglishtes së Biznesit
Qendra e Studimeve të Menaxhimit Ndërkulturor
Qendra e Studimeve Institucionale dhe Industriale
Qendra e Studimit të Organizimit dhe Strategjisë së Korporatës
Qendra e Studimeve të Menaxhimit
Qendra e Studimeve të Ekonomisë Botërore dhe Kombëtare
Instituti i Studimeve të Financës dhe Biznesit Botëror
Qendra e Studimeve të Grupit Njëzet
Qendra e Studimeve të Europës Qendrore dhe Lindore
Qendra e Studimeve Finlandeze
Qendra Kombëtare e Studimeve të Mesimit të Gjuhëve të Huaja në Internet
Qendra e Studimeve të Azisë Perëndimore dhe të Afrikës
Qendra e Studimeve të Azisë Juglindore
Qendra e Studimeve të Koresë së Veriut dhe të Jugut
Qendra e Mësimdhënies dhe Studimeve të Gjuhës së Koresë së Jugut
Qendra e Studimeve të Azisë Jugore
Instituti i Gjuhës dhe Kulturës së Sirindhornit
Qendra Kombëtare e Studimeve Malajziane
Qendra e Studimeve për Letërsinë e Krijuar nga Kinezët e Amerikës
Qendra e Studimeve të Gjuhësisë dhe Gjuhësisë së Aplikuar e Fakultetit të Gjuhës Angleze
Qendra e Studimeve të Letërsisë Angleze dhe Amerikane
Qendra e Studimeve Amerikane
Qendra e Studimeve të Përkthimit
Qendra e Studimeve Britanike
Qendra e Studimeve Australiane
Qendra e Studimeve Irlandeze
Qendra e Studimeve Kanadeze
Qendra e Studimeve të Komunikimit Ndërkombëtar
Qendra e Studimeve Ndërkulturore e Fakultetit të Gjuhës Angleze të BFSU-së
Qendra e Studimeve Transnacionale e Diasporës Kineze
Komisioni i Zhvillimit dhe Studimeve për Profesionin e Pedagogëve të Fakultetit të Gjuhës Angleze
Instituti i Studimeve të Ekonomisë Botërore
Instituti i Studimeve të Filozofisë dhe Kulturës
Qendra e Studimeve për Konfucianizmin dhe Yijing-un e BFSU-së
Qendra e Studimeve të Industrisë së Kulturës
Qendra e Informacionit të Mësimdhënies Ndërkombëtare të Gjuhëve Kineze
Qendra e Letërsisë Krahasuese dhe e Studimeve Ndërkulturore
Qendra e Studimeve dhe Zhvillimit për Burime Mësimdhënëse Ndërkombëtare të Gjuhës Kineze e BFSU-së
Qendra e Studimeve të Anglishtes për Qëllime Specifike
Qendra e Shkëmbimeve të Arsimit dhe të Kulturave Kino-Kanadeze
Qendra e Studimeve të Sri Lankës
Qendra e Studimeve Indoneziane
Qendra e Gjuhës dhe Kulturës Latine
Qendra e Studimeve Polake
Qendra e Studimeve të Omnimedias
Qendra e Studimeve të Etikës së Medias dhe të Politikave
Qendra e Studimeve Meksikane
Qendra e Studimeve për Vendet dhe Zonat Frëngjishtfolëse
Qendra e Studimeve Nordike
Qendra e Studimeve të ligjeve Kino-Afrikane
Qendra e Studimeve të Letërsisë Bashkëkohore Franceze


No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC