BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

PROGRAMET MËSIMORE TË DIPLOMËS DOKTOR

2019年04月16日


Gjuhë dhe letërsi angleze
Gjuhë dhe letërsi ruse
Gjuhë dhe letërsi franceze
Gjuhë dhe letësi gjermane
Gjuhë dhe letërsi japoneze
Gjuhë dhe letërsi spanjolle
Gjuhë dhe letërsi arabe
Gjuhë dhe letërsi evropiane
Gjuhë dhe letërsi aziatike dhe afrikane
Linguistikë e huaj dhe linguistikë e aplikuar
Letërsi krahasuese dhe studim ndërkulturor
Studime për përkthimin
Politikë dhe planifikim gjuhësor
Mësimdhënie e gjuhës kineze për të huajt
Studim aziatik dhe afrikan
Ligj ndërkombëtar dhe qeverisje rajonale
Biznes ndërkombëtar dhe qeverisje rajonale
Marrëdhënie ndërkombëtare dhe studim rajonal
Studime për komunikimin ndërkombëtar


No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC