ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

 • Цун Пън

 • мъж

 • професор

 • Ли Интао

 • жена

 • доктор, професор

 • Ли Юнхуй

 • мъж

 • доктор, професор

 • Уан Миндзин

 • мъж

 • доктор, професор

 • Джан Джъджоу

 • мъж

 • доктор, професор

 • Гу Хан

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Кан Сяо

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Ли Юнчън

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Лиу Тиеуа

 • жена

 • доктор, доцент

 • Шъ Дзъхуа

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Тиен Сяохуй

 • жена

 • доктор, доцент

 • Ян И

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Ин Чунлин

 • жена

 • доцент

 • Ин Дзиу

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Джан Сяомин

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Джан Ин

 • жена

 • доктор, доцент

 • Джоу Синюй

 • мъж

 • доктор, доцент


Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC