ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Библиотека

БИБЛИОТЕКА

2019年04月16日


Библиотеката на Пекинския университет за чужди езици (ПУЧЕ) е 6-етажна сграда с обща строителна площ от 23 000 m2, една забележителност в кампуса на ПУЧЕ. Тя разполага с предна стена, украсена с думата “библиотека” на 55 различни езика, което напълно въплъщава културните особености и международната експозиция на ПУЧЕ. Стъкленият покрив над лоби-залата ѝ също е украсен с писмени знаци, чиито сенки при проблясъка на слънчевата светлина образуват морето от знания. Стълбището в средата на лоби-залата води нагоре, образувайки “планина от книги”, което подчертава културната конотация на известния китайски цитат – “Усърдието е пътят към планината на знанието”. Гъвкавото ѝ оформление и отвореното пространство ясно демонстрират откритост, характерна за строителството на библиотеката; хранилището е едновременно и читалня, така читателите са сред книгите, което напълно съответства на идеята за развитието на съвременна библиотека и създава пълна хармония между хората и книгите.

Библиотеката разполага с повече от 1,264 милиона книжни тела, над 482 000 електронни книги, 1174 вида вестници и периодични издания, и 56 бази данни. Те са на китайски и други езици, като в по-голямата си част са в областта на езикозанието и обучението по чужди езици, литературата и културата. Това определя основната специфика на библиотечния фонд. През последните години, в унисон на мултидисциплинарното развитие на ПУЧЕ, са създадени допълнителни колекции в областта на правото, дипломацията, икономиката, журналистиката и управлението.

Библиотеката предлага на читателите 2 000 места и 18 читални с допълнителни заседателни зали, конферентни и лекционни зали, изложбени зали, кафе-бар и други културни и развлекателни обекти, където читателите не само придобиват знания, но и могат да комуникират помежду си, което е в съответствие с общочовешките потребности. Библиотеката има и 24-часово работещи гишета за връщане на книги на самообслужване, както и различни съоръжения за копирни услуги на самообслужване — за принтиране, копиране, скениране, заемане и връщане на книги. В нея повсеместно са поставени информационни системи. Мултимедийните съоръжения заедно с разнообразните обособени пространства не само осигуряват на читателите контекстуализирано четене, така и стимулират творчеството им. Управлението на библиотеката е напълно иновативно, което отговаря на изискванията на динамичното развитие на епохата.

   С богатите ресурси в своя фонд, комфортната среда, човешкия фактор в обслужването и модерните съоръжения, библиотеката на ПУЧЕ осигурява на читателите си съвършени и всеобхаватени информационни услуги и акадмична подкрепа и се превръща в предпочитано от студенти и преподаватели място в ПУЧЕ за осъществяване на самоподготовка, обучение, изследвания и общуване.
Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC