ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ДАННИ

2019年04月15日


За университета

1941 основан

Обучаващи се (към момента)

4965 регистрирани студенти за бакалавърска степен в университета

2559 регистрирани студенти за по-високи научни степени (включително 427 докторанти, 2132 студенти за магистърска степен)

1410 чуждестранни студенти

51% съотношение на заминаващите на обучение в чужбина към общия брой (за студенти по редки езици)

3 ПУЧЕ е сред първите 3 в “Класацията на китайските университети по отношение на конкурентноспособността на възпитаниците си на пазара на труда през 2015 г.”

Преподаватели

1281 щатни преподаватели и помощен персонал

680 преподаватели

351 хабилитирани (122 професори, 229 доценти)

150+ чуждестранни експерти от 46 страни

Обучение

22 учебни звена

78 бакалавърски програми

4 национални ключови дисциплини

67 чужди езици

25 официални езици в ЕС

10 официални езици в Асоциацията на страните от Югоизточната Азия

25 езици, обучаващи се само в ПУЧЕ в територията на Китай

1:11 съотношение преподаватели /студенти

44 магистърски програми

19 докторски програми

1 постдокторантски център

Научни изследвания

1 ключова изследователска база за хуманитарни и социални науки в китайските университети, определена от Министерството на образованието

4 изследователски бази за регионални и национални изследвания в рамките на Министерството на образованието

1 изследователски център къмДържавнатакомисия по езиковата политика

1 изследователска база за философия и социални науки за град Пекин

10 периодични академични издания (включително 3 основни списания)

Международен обмен и сътрудничество

21 институти „Конфуций” в чужбина в партньорство с ПУЧЕ

400+ партньорства с университети и академични институции в 88 страни и региона

Кампус

463 654 строителна площ (m2)

126 400 000+ книги (включително 656 000+ книги на чужди езици), от които е изграден фондът на библиотекатаАдрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC