ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

АКАДЕМИЧНИ ИЗДАНИЯ

2019年04月15日


Периодични публични специализирани издания

“Чуждоезиково обучение и изследвания” (основно списание);

“Чуждестранна литература” (основно списание);

“Международен форум” (основно списание);

“Обучението по руски език в Китай”;

“Изучаване на английски език”;

“Изучаване на френски език”;

“Руски език”;

“Немска културология”;

“Международна синология”;

“Международно обучение по китайски език”(на китайски и английски)Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC