ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

2019年04月15日


Китайски национален център за чуждоезиково обучение

Изследователски център за Централна и Източна Европа

Център за японски изследвания

Център за британски изследвания

Център за канадски изследвания

Национален изследователски център за развитие на езиковите способности

Пекинска изследователска база за културен обмен и световна култура

Съвместен иновативен Център за “излизането” на китайската култура в чужбина

Национален център за тест и оценяване по чужди езици

Институт за глобална история

Пекински изследователски център за японистика

Изследователски център за синологията в чужбина

Институт по чуждестранна литература

Институт по чужди езици

Институт за международни изследвания

Изследователски център за световни езици и култури

Изследователски център за публична дипломация

Изследователски център за ООН и международните организации

Център за изследвания по китайско и международно антикорупционно право

Информационен център за световни азиатски изследвания

Институт за висше образование

Изследователски център за китайски и чуждестранни закони за образованието Изследователски център за африкански езици и култури

Институт за изследвания на Пътя на коприната

Изследователски център за право на интелектуалната собственост

Център за изследвания на ОАЕ

Изследователски център за германска култура

Център за руски език

Изследователски център за уреждане на международни спорове

Център за изследвания на англо-американската правна система

Извънуниверситетска база за правно обучение

Център за канадски изследвания

Център за изследвания на френския регион в Белгия

Изследователски център за Квебек

Изследователски център за Швейцария

Изследователски център за език и култура при превода

Център за изследване на отношенията Изток-Запад

Изследователски център по джендър изследвания и социални глобални въпроси

Изследователски център за бизнес английски език

Изследователски център за интеркултурно управление

Център за изследвания на институции и индустрии

Изследователски център за корпоративна организация и стратегия

Център за мениджмънт изследвания

Изследователски център за световна и национална икономика

Институт за международни финанси и бизнес

Институт за международни финанси и бизнес

Център за изследвания на G20

Изследователски център за Централна и Източна Европа

Център за фински изследвания

Национален изследователски център за чуждоезиково онлайн-обучение

Център за изследвания на Западна Азия и Африка

Център за изследвания на Югоизточна Азия

Център за изследвания на РК и КНДР

Център за обучение и изследвания на корейския език

Център за изследвания на Южна Азия

Институт “Сиридхорн” по език и култура

Център за малайски изследвания

Изследователски център за литература на китайците в Америка

Център за лингвистика и приложна лингвистика към Департамента по английски език и международни изследвания

Изследователски център за английска и американска литература

Център за американски изследвания

Център за преводачески изследвания

Център за британски изследваня

Център за австралийски изследвания

Център за ирландски изследвания

Център за канадски изследвания

Изследователски център за международни комуникации

Интеркултурен изследователски център при колежа по английски език и международни изследвания

Център за китайската диаспора по света

Комисия за академично развитие и изследвания към Департамента по английски език и международни изследвания

Институт за световна икономика

Институт по философия и култура

Изследователски център за “Идзин” и конфуцианството

Център за изследвания на културната индустрия

Информационен център за международно обучение по китайски език

Център за сравнителна литература и интеркултурни изследвания

Център за изследвания и развитие на ресурсите за междунардно обучение по китайски език

Изследователски център за специализиран английски език

Център “Китай-Канада” за културен и образователен обмен

Център за изследвания на Шри Ланка

Център за индонезийски изследвания

Център по латински език и култура

Център за полски изследвания

Изследователски център за мултимедийна журналистика

Център за изследване на медийната етика, политика и закони

Център за мексикански изследвания

Изследователски център за френскоговорящите страни и региони

Център за северноевропейски изследвания

Център “Китай — Африка” за правни изследвания

Изследователски център за съвременна френска литератураАдрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC