ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

2019年04月16日


английски език и литература

руски език и литература

френски език и литература

немски език и литература

японски език и литература

испански език и литература

арабски език и литература

европейски езици и литератури

азиатски и африкански езици и литератури

чуждестранна лингвистика и приложна лингвистика

сравнително литературознание и интеркултурни изследвания

преводачески изследвания

езикова политика и планиране

обучение по китайски като чужд език

азиатски и африкански изследвания

международно право и регионално управление

международен бизнес и регионално управление

международни отношения и регионални изследвания

международни комуникацииАдрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC