ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ (НАУЧНА СТЕПЕН)

2019年04月15日


гражданско и търговско право

международно право

интелектуална собственост

международно съдебно сътрудничество в областта на правоприлагането

китайски и чуждестранни политически системи

научен социализъм и международно комунистическо движение

международна политика

международни отношения

дипломация

маниджмънт на публичната дипломация

регионални изследвания

журналнистика

комуникация

лингвистика и приложна лингвистика

китайски език и символи

древна китайска литература

сравнителна литература и световна литература

английски език и литература

руски език и литература

френски език и литература

немски език и литература

японски език и литература

испански език и литература

арабски език и литература

европейски езици и литератури

азиатски и африкански езици и литератури

чуждестранна лингвистика и приложна лингвистика

сравнително литературознание и интеркултурни изследвания

преводачески изследвания

езикова политика и планиране

обучение по китайски като чужд език

азиатски и африкански изследвания

международно право и регионално управление

международен бизнес и регионално управление

международни отношения и регионални изследвания

международни комуникации

финансов инженеринг и управление на риска

международна търговия и управление на инвестициите

международна логистика и управление на доставките

транснационални операции и управление на информацията

Магистърски програми (професионална степен)

магистър преводач

магистър по обучение на китайски език като чужд

магистър по финанси

магистър по международен бизнесАдрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC