ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ПРАВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Цун Лисиен

 • мъж

 • доктор, професор

 • Уан Мън

 • мъж

 • доктор, професор

 • Уан Уенхуа

 • жена

 • доктор, професор

 • Дзи Чън

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Ли Сяохуй

 • жена

 • доктор, доцент

 • Лиу Лидзюан

 • жена

 • доктор, доцент

 • Яо Дзиндзюй

 • жена

 • доктор, доцент

 • Яо Йенся

 • жена

 • доктор, доцент

 • Джан Хайджън

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Джън Си

 • мъж

 • доктор, доцент


Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC