ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС

 • Дин Сяосун

 • мъж

 • доктор, професор

 • Фан Дъшън

 • мъж

 • доктор, професор

 • Гао Цуйлан

 • жена

 • професор

 • Гуо Сяоуен

 • жена

 • професор

 • Лиу Фън

 • мъж

 • доктор, професор

 • Пън Лун

 • мъж

 • постдокторант, професор

 • Сун Уенли

 • жена

 • доктор, професор

 • У Юйнан

 • жена

 • доктор, професор

 • Джан Дзихун

 • мъж

 • доктор, професор

 • Цай Лиенцяо

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Сао Хунсин

 • жена

 • доктор, доцент

 • Чен Жуохун

 • жена

 • доктор, доцент

 • Чен Ин

 • жена

 • доктор, доцент

 • Фан Дзин

 • жена

 • доктор, доцент

 • Хъ Жун

 • жена

 • доктор, доцент

 • Ли Шумин

 • жена

 • доктор, доцент

 • Ли Съфей

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Ма Лин

 • жена

 • доктор, доцент

 • Мао Ъруан

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Ниу Хуаюн

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Пей Йенли

 • жена

 • доктор, доцент

 • Пън Джен

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Жен Канюй

 • жена

 • доктор, доцент

 • Уан Мин

 • жена

 • доктор, доцент

 • Джан Хуйжун

 • жена

 • доктор, доцент

 • Сун Йенхън

 • жена

 • доктор, доцент

 • John Rogers

 • мъж

 • доктор, професор

 • Luca Dellanese

 • мъж

 • доктор, професор

 • Дъхун Уан

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Didier Soopramanien

 • мъж

 • доктор, доцент


Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC