ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА МАРКСИСТКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Лин Дзиенхуа

 • мъж

 • доктор, професор

 • Джан Нини

 • жена

 • доктор, професор

 • Чен Уенли

 • жена

 • доцент

 • Чен Юншън

 • мъж

 • доцент

 • Гун Юйсюан

 • мъж

 • доцент

 • Гуо Дзин

 • жена

 • доцент

 • Кан Мин

 • жена

 • доктор, доцент

 • Я Уей

 • жена

 • доцент


Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC