ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ФАКУЛТЕТ ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 • Шао Дзиенгуо

 • мъж

 • доктор, професор

 • Юй Жъпин

 • мъж

 • доктор, професор

 • Джу Дзинуей

 • мъж

 • доктор, професор

 • Бао Сиенян

 • мъж

 • доцент

 • Цао Син

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Дай Циудзюан

 • жена

 • доктор, доцент

 • Хъ Уейхун

 • жена

 • доктор, доцент

 • Сун Ган

 • мъж

 • доктор, доцент

 • Сун Жунчън

 • жена

 • доктор, доцент

 • Сюн Уенли

 • жена

 • доктор, доцент

 • Сюй Цюн

 • жена

 • доцент

 • Сюй Тао

 • жена

 • доцент

 • Сюй Иншу

 • жена

 • доцент

 • Ян Биндзин

 • жена

 • доктор, доцент

 • Ин Дзие

 • мъж

 • доцент


Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC