ПЕКИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО АРАБИСТИКА

 • Ма Сяолин

 • мъж

 • професор

 • Сюе Цингуо

 • мъж

 • доктор, професор

 • Джан Хун

 • мъж

 • професор

 • Лиу Синлу

 • мъж

 • доктор, доцент

 • У Сяоцин

 • жена

 • доктор, доцент

 • Йе Лянин

 • жена

 • доктор, доцент

 • Фирас

 • мъж

 • експерт от Сирия


Адрес: No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, China PR 100089

Отдел за международен обмен и сътрудничество

Генерален офис за университетска администрация

Офис за чуждестранни студенти

Офис за институтите „Конфуций”

Copyright@BFSU.Support by ITC